THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN MINH QUÝ

Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của:
1. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Quý
2. Tên luận án: Nghiên cứu, đánh giá hiện tượng ngưng tụ lỏng và các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy trong vùng cận đáy – thân giếng khai thác mỏ khí condensate và áp dụng tính toán cho mỏ Hải Thạch
3. Chuyên ngành: Kỹ thuật Dầu khí
4. Mã số: 9520604
5. Người hướng dẫn: TS. Phan Ngọc Trung và TS. Nguyễn Hữu Trung
6. Thời gian: 13h30 ngày 24/05/2019
7. Địa điểm: Phòng họp số 5, tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Kính mời các nhà khoa học, chuyên gia và nghiên cứu viên quan tâm tới dự.
(Mọi chi tiết xin liên hệ: Anh Trần Đình Ngọc, Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí; Điện thoại: 0979769468; Email: ngoctd@vpi.pvn.vn)