VPI tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Ngày 17/4/2024, Viện Dầu khí Việt Nam có Thông báo số 1911/TB-VDKVN về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2024, với chỉ tiêu xét tuyển là 3 nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật dầu khí (9520604) và 3 nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (9520301).

Khu vực triển khai thử nghiệm công nghiệp hóa phẩm nâng cao hệ số thu hồi dầu VPI SP tại mỏ Bạch Hổ.

Thời gian đào tạo 3 năm tập trung đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ và 4 năm tập trung đối với nghiên cứu sinh có bằng Đại học (loại giỏi). Kinh phí cho thời gian đào tạo chính thức là 236.000.000 đồng (chưa bao gồm chi phí đăng bài báo, thực tập ở nước ngoài và chi phí thực nghiệm).
Các ứng viên có thể đăng ký học bổng VPI ngay từ khi nộp hồ sơ xét tuyển: (1) Học bổng loại 1 có giá trị tương đương 100% mức học phí và chi phí hỗ trợ theo hình thức thuê khoán chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của VPI; (2) Học bổng loại 2 có giá trị tương đương 100% mức học phí.
Hướng nghiên cứu chuyên sâu được cấp học bổng chuyên ngành Kỹ thuật dầu khí gồm: Cấu trúc – kiến tạo và phân tích bể trầm tích; Môi trường trầm tích, cổ địa lý tướng đá, mô hình hệ thống dầu khí của các bể trầm tích; Ứng dụng AI, ML trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác; Ứng dụng AI, ML phục vụ phân tích, minh giải tài liệu địa chất, địa vật lý trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí; Ứng dụng AI, ML trong lĩnh vực khai thác dầu khí; Nghiên cứu các phương pháp xử lý số liệu địa chất, địa vật lý; Các giải pháp tối ưu khai thác và nâng cao hệ số thu hồi; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật thăm dò, khai thác dầu khí vào vận chuyển, tàng trữ và giám sát quá trình tàng trữ CO2 trong các thành tạo địa chất; Nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phương pháp phân tích, minh giải tài liệu địa chất, địa vật lý để giải quyết các bài toán địa chất cụ thể; Lưu giữ khí hydrogen trong môi trường lỗ hổng: Lựa chọn và mô tả vỉa chứa, mô hình hóa dưới đất; Nghiên cứu địa kỹ thuật trầm tích đáy biển phục vụ triển khai điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng tái tạo trên biển…
Hướng nghiên cứu chuyên sâu được cấp học bổng chuyên ngành Kỹ thuật hóa học gồm: Nghiên cứu công nghệ hiệu quả để thu hồi, vận chuyển, tàng trữ CO2 tại các cơ sở sản xuất của PVN; Phát triển công nghệ và xúc tác chuyển hóa khí thiên nhiên giàu CO2 thành hydrogen, nhiên liệu và hóa chất; Nghiên cứu các giải pháp xanh hóa nhà máy lọc dầu và đề xuất mô hình chuyển đổi nhà máy lọc dầu truyền thống thành nhà máy lọc dầu xanh/phát thải thấp; Phát triển chuỗi giá trị hydro xanh và lam cho nhà máy sản xuất phân đạm và đánh giá phát thải carbon cho toàn chu trình sản xuất và sử dụng phân đạm; Nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng trung hòa carbon (carbon neutral LNG) và tích hợp vào hoạt động của PVN; Nghiên cứu các công nghệ chuyển hóa CO2 thành các loại vật liệu, nhiên liệu, hóa chất và đề xuất lộ trình ứng dụng trong định hướng chuyển dịch năng lượng của PVN.
Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 22/4/2024 – 21/5/2024 căn cứ vào thời gian nhận hồ sơ dự tuyển.
Liên hệ tư vấn tuyển sinh: Ban Tổ chức Nhân sự – Tầng 16 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (Mrs. Trần Thị Vui – 02437843061 (ext.: 1493)/0972 686464).
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024: Chi tiết tại đây.
Mẫu Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh: Chi tiết tại đây.