Nhận Định

Th6 26, 2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Ngành Dầu khí phải giữ vững bản lĩnh, tinh thần “...
Th5 03, 2022
Mỹ cấp Bằng sáng chế cho nghiên cứu làm mới xúc tác FC...
Th3 11, 2022
Petrovietnam cần phát huy hiệu quả cao nhất tài nguyên...
Th3 09, 2022
VPI nghiên cứu phát triển phân bón nanocarbon nhả chậm
Th2 21, 2022
VPI xây dựng mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Mach...
Th11 03, 2021
PVN thích ứng và tận dụng trạng thái “bình thường mới”

Dịch vụ

Tìm kiếm - Thăm dò
Tìm kiếm – Thăm dò
Khai thác
Hoá – Chế biến
Kinh tế – Quản lý
An toàn – Sức khoẻ – Môi trường
Chống ăn mòn
Phân tích mẫu
Đào tạo – Thông tin – Lưu trữ
Công nghệ thông tin