THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHO NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019

Với mục đích hỗ trợ các nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện và tăng cường hơn nữa gắn kết giữa công tác đào tạo sau đại học và hoạt động nghiên cứu khoa học về dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam sẽ cấp 10 suất học bổng cho các nghiên cứu sinh năm 2019, cụ thể:
I. 4 suất dành cho chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí:
– Hướng chuyên sâu Tìm kiếm Thăm dò: 01 suất
– Hướng chuyên sâu Khai thác Dầu khí: 03 suất
II. 6 suất dành cho chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học:
– Hướng chuyên sâu Công nghệ Lọc – Hóa dầu và Chế biến khí
Các suất học bổng được chia thành 3 loại như sau:
– Học bổng loại 1: Có giá trị tương đương 100% mức học phí và chi phí hỗ trợ hàng tháng theo hình thức thuê khoán chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Viện.
– Học bổng loại 2: Có giá trị tương đương 100% mức học phí.
– Học bổng loại 3: Có giá trị tương đương 50% mức học phí.
Việc đánh giá và xét cấp học bổng sẽ do Hội đồng tuyển sinh 2019 thực hiện.
Xin thông báo và kính mời các ứng viên tiềm năng trong và ngoài Viện đăng ký tham gia.
Ứng viên đăng ký nhận học bổng theo Phiếu đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh 2019 (tải tại đây) nộp cùng Hồ sơ dự tuyển cho kỳ tuyển sinh tháng 11/2019.
Địa chỉ nộp hồ sơ tuyển sinh và tư vấn: Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí:
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37843061/máy lẻ 1410 (anh Trần Đình Ngọc – Di động: 0979769468 – Email: ngoctd@vpi.pvn.vn).