NCS NGUYỄN MINH QUÝ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Ngày 24/5/2019, NCS Nguyễn Minh Quý (Viện Dầu khí Việt Nam) đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ của mình trước Hội đồng đánh giá cấp Viện với đề tài “Nghiên cứu, đánh giá hiện tượng ngưng tụ lỏng và các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy trong vùng cận đáy – thân giếng khai thác mỏ khí condensate và áp dụng tính toán cho mỏ Hải Thạch”.
Đây là NCS thứ hai theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật Dầu khí của Viện Dầu khí Việt Nam thực hiện thành công bước cuối cùng và khó khăn nhất của chương trình. Trước đó vào tháng 1/2019, NCS Phạm Bảo Ngọc (Đại học Dầu khí) cũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện.
Các thành viên Hội đồng đánh giá gồm: PGS.TS. Trần Đình Kiên (Chủ tịch), PGS.TS. Triệu Hùng Trường, TS. Nguyễn Chu Chuyên, PGS.TS. Cao Ngọc Lâm (Ủy viên phản biện), PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh, TS. Lê Quang Duyến (ủy viên) và PGS.TS. Nguyễn Thế Đức (Thư ký).

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Các thành viên Hội đồng đọc nhận xét về Luận án

Luận án tiến sĩ đã được các nhà khoa học tham dự đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Theo Nghị quyết của Hội đồng đánh giá, luận án có chất lượng tốt, đã đánh giá chi tiết từ quá trình hình thành, phát triển tới các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng ngưng tụ lỏng trong vỉa và trong lòng giếng trong quá trình khai thác mỏ Hải Thạch, đồng thời đưa ra giải pháp mô phỏng kết hợp vỉa – giếng với kết quả mô phỏng kết hợp cho dự báo phù hợp với thực tế và tin cậy hơn so với mô phỏng vỉa hoặc giếng độc lập. Đây là cách tiếp cận mới cho việc dự báo khai thác các mỏ khí. Nội dung nghiên cứu phong phú, phương pháp nghiên cứu phù hợp, kết quả nghiên cứu được kiểm chứng với độ tin cậy cao”.
Các đóng góp mới của luận án:
1. Kết quả nghiên cứu hiện tượng ngưng tụ lỏng trong giếng mỏ Hải Thạch cho thấy độ nghiêng thân giếng là một trong những yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới mức độ trầm trọng. Góc nghiêng 30o có nguy cơ xảy ra hiện tượng ngưng tụ sớm nhất.
2. Sự thay đổi hành trạng pha, thành phần chất lưu và động thái năng lượng trong vỉa chứa và trong lòng giếng là quá trình liên tục và có liên quan ảnh hưởng chặt chẽ. Giải pháp mô phỏng kết hợp vỉa-giếng: kết quả mô hình vỉa là đầu vào mô hình giếng đã được đề xuất và thực hiện. Kết quả mô phỏng kết hợp cho dự báo phù hợp với thực tế và tin cậy hơn so với mô phỏng vỉa hoặc giếng độc lập”.
Kết quả, Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu, đánh giá hiện tượng ngưng tụ lỏng và các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy trong vùng cận đáy – thân giếng khai thác mỏ khí condensate và áp dụng tính toán cho mỏ Hải Thạch” đã được 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá biểu quyết tán thành và NCS Nguyễn Minh Quý được đề nghị Viện Dầu khí Việt Nam công nhận học vị Tiến sĩ Kỹ thuật.
Trước đó, các kết quả nghiên cứu của luận án tiến sĩ đã được NCS công bố tại các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có 1 bài trên Tạp chí Socar Proceedings (Nhóm Q2/2017 thuộc danh mục ISI-Scopus).
Thành công của NCS Nguyễn Minh Quý – như lời phát biểu tại buổi bảo vệ của TS. Nguyễn Anh Đức (Viện trưởng) – có được nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của cá nhân NCS Nguyễn Minh Quý khi vừa làm công tác quản lý, công tác chuyên môn vừa thực hiện luận án tiến sĩ; từ sự thông cảm, hỗ trợ hết mình của gia đình và từ sự giúp đỡ tận tình của hai thầy hướng dẫn – TS. Phan Ngọc Trung và TS. Nguyễn Hữu Trung, để vượt qua các khó khăn và hoàn thành công việc học tập, nghiên cứu. TS. Nguyễn Anh Đức cũng bày tỏ mong muốn việc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của anh Nguyễn Minh Quý sẽ tạo thêm động lực theo đuổi khoa học cho các cán bộ nghiên cứu của Viện.
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

TS. Nguyễn Anh Đức, Viện trưởng phát biểu tại buổi bảo vệ

Tập thể người hướng dẫn khoa học – TS. Phan Ngọc Trung và TS. Nguyễn Hữu Trung – và NCS Nguyễn Minh Quý tại buổi bảo vệ

TS. Phan Tiến Viễn, Trưởng ban Tìm kiếm Thăm dò Tập đoàn phát biểu tại buổi bảo vệ

NCS Nguyễn Minh Quý và Hội đồng đánh giá luận án

NCS Nguyễn Minh Quý nhận hoa chúc mừng của EPC và các đơn vị