NĂNG LỰC DỊCH VỤ ĐÀO TẠO – THÔNG TIN – LƯU TRỮ

1. Đào tạo Sau đại học

 • Đào tạo Tiến sỹ ngành Kỹ thuật Dầu khí:
  • Địa chất cấu kiến tạo khu vực, cơ chế địa động lực; Môi trường trầm tích, cổ địa lý tướng đá, mô hình hệ thống dầu khí của các bể trầm tích; Nghiên cứu các phương pháp xử lý tài liệu địa chấn đặc biệt nhằm nâng cao khả năng xác định các đối tượng địa chất; Nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phương pháp phân tích, minh giải tài liệu địa chấn (địa chấn địa tầng, thuộc tính địa chấn, …) để giải quyết các bài toán địa chất cụ thể;
  • Mô phỏng/thiết kế khai thác đối tượng/mỏ dầu khí.
 • Đào tạo Tiến sỹ ngành Kỹ thuật Hóa học
  • Nghiên cứu phát triển, lựa chọn công nghệ lọc dầu, hóa dầu, các công nghệ xử lý khí axit, thủy ngân; Nghiên cứu nâng cấp, mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm các dự án, tối ưu hóa các quá trình vận hành, các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả của các nhà máy; Nghiên cứu đánh giá, lựa chọn và phát triển các loại xúc tác cho lĩnh vực chế biến dầu khí; Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu mới, nhiên liệu thay thế; Nghiên cứu các sản phẩm gốc dầu, hóa chất, xúc tác, phụ gia cho các hoạt động chế biến dầu khí;
  • Nghiên cứu công nghệ hóa – khai thác bao gồm các nghiên cứu chuyên sâu về cơ chế sa lắng muối, ăn mòn do bơm ép, không tương thích, sa lắng parafin do tính chất dầu thô, các hóa phẩm ức chế phục vụ khai thác và thực hiện phân tích các tính chất chảy của dầu thô phục vụ khai thác, vận chuyển và tàng trữ dầu khí; Nghiên cứu hóa sinh tổng hợp và triển khai sử dụng các loại polymer sinh học cho tăng cường thu hồi dầu; Nghiên cứu sử dụng và triển khai công nghệ sử dụng các chất hoạt động bề mặt hóa học và sinh học cho tăng cường thu hồi dầu và xử lý dầu ô nhiễm, độc lập và kết hợp với polymer sinh học; Nghiên cứu tổng hợp công nghệ sử dụng và pha chế các loại chế phẩm phục vụ khoan, khai thác và các ngành công nghiệp khác như hệ các chất diệt khuẩn, giảm độ đông đặc của dầu, khử nhũ tương.​

2. Đào tạo Chuyên sâu

 • Địa chất: địa chất cấu trúc, kiến tạo; địa chất dầu khí, địa hóa; thạch học, trầm tích; cổ sinh, địa tầng; đánh giá cấu tạo, trữ lượng; thực địa;
 • Địa vật lý: xử lý tài liệu địa chấn; minh giải tài liệu địa chấn, minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan;
 • Công nghệ mỏ: thử giếng; phân tích mẫu lõi, PVT; mô hình, mô phỏng mỏ;
 • Khoan: thiết kế khoan; công nghệ khoan; dung dịch khoan;
 • Khai thác: hoàn thiện giếng; công nghệ khai thác; thiết bị khai thác;
 • Hóa – Chế biến, công nghiệp khí;
 • Kinh tế Quản lý dầu khí: hợp đồng dầu khí; kinh tế dự án; quản lý dự án E&P;
 • An toàn – Sức khỏe – Môi trường: an toàn; môi trường;
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý:
 • Kỹ năng công tác.​

3. Thông tin – Lưu trữ

 • Tổ chức triển lãm, hội thảo trong và ngoài nước;
 • Quản lý, lưu trữ, khai thác tài liệu khoa học kỹ thuật;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu;
 • Tổ chức kho tài liệu, cho thuê kho và trang thiết bị bảo quản tài liệu, dịch vụ lưu trữ tài liệu;
 • Xuất bản Tạp chí Dầu khí, Tin văn Dầu khí thế giới;
 • Quản lý và vận hành Phòng Truyền thống Dầu khí;
 • Quay phim, chụp ảnh.