Petrovietnam phát huy nguồn lực con người, khoa học công nghệ và không ngừng đổi mới

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, TS. Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã gửi thư chúc mừng năm mới tới các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Dầu khí.

Năm 2024 có ý nghĩa then chốt quyết định nhằm hoàn thành toàn diện mục tiêu, kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 của Petrovietnam. Mặc dù sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thế giới và thị trường diễn biến phức tạp hơn, tuy nhiên, Petrovietnam đã xây dựng và đặt ra mục tiêu áp lực, cao hơn so với kế hoạch năm 2023, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng liên tục và phát triển bền vững. Tập đoàn đã sẵn sàng tâm thế bước vào không gian phát triển mới, với sứ mệnh trở thành Tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu đất nước và khu vực; phù hợp với xu thế phát triển mới, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng.
Để đạt được những mục tiêu và khát vọng lớn đó, Lãnh đạo Tập đoàn mong rằng, toàn hệ thống chính trị trong Tập đoàn từ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc đến các ban, đơn vị, đoàn thể cần đồng hành, đồng bộ, liên tục và hướng đích trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024, triển khai quyết liệt các gói giải pháp với phương châm hành động: “Quản trị biến động – Bổ sung động lực mới – Làm mới các động lực cũ – Tạo nguồn năng lượng mới – Vươn tới những đỉnh cao”. Toàn Tập đoàn tiếp tục duy trì bồi đắp các giá trị văn hóa Petrovietnam, phát huy nguồn lực con người, khoa học công nghệ và không ngừng đổi mới. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tin tưởng rằng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Dầu khí với truyền thống Anh hùng, bản lĩnh và ý chí của “những người đi tìm lửa”, tiếp tục đồng tâm hiệp lực cùng Tập đoàn vượt qua mọi thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, đóng góp xứng đáng cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo đúng sứ mệnh “Năng lượng cho phát triển”.