THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

1. Tên hạng mục: “Đầu tư gia hạn đăng ký gói dịch vụ Microsoft Office 365 tại Viện Dầu khí Việt Nam
2. Nguồn vốn: Chi phí quản lý của Viện Dầu khí Việt Nam
3. Thời gian phát hành YCCG: 10h00′ ngày 27/12/2019
4. Địa điểm phát hành YCCG: Bộ phận Chuyển đổi số – Viện Dầu khí Việt Nam, Tầng 16, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời điểm nộp Hồ sơ Chào giá: 15h00′ ngày 03/01/2020