THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Viện Dầu khí Việt Nam – đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
Viện Dầu khí Việt Nam.
Địa chỉ: số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
2. Thông tin về tài sản đấu giá:
02 xe ô tô đã qua sử dụng.