Phân tích cơ học đá

GIỚI THIỆU

Dịch vụ phân tích các chỉ tiêu cơ học đá đã được triển khai từ năm 2014 đến nay, dịch vụ bao gồm các chỉ tiêu chính như: thí nghiệm cường độ nén điểm-Point Load Strength, thí nghiệm nén một trục-Unconfined Compressive Strength Test, thí nghiệm nén ba trục-Triaxial Compressive Strength Test, thí nghiệm mẫu trụ thành dày-Thick Wall Cylinder Test, thí nghiệm đo vận tốc sóng âm – Acoustic Velocity Test.
Các thí nghiệm trên cung cấp các thông số cơ học đá như độ cứng của đá, độ bền của đá, tỷ số Poisson, mô đun Young, vòng tròn Mohr-Coulomb, … từ đó có các thông số để thiết lập chế độ khoan và khai thác phù hợp, nhằm hạn chế tối đa các rủi ro có thể gặp phải. Dịch vụ này đã được thực hiện trên nhiều đối tượng vỉa chứa, đặc biệt là các vỉa trầm tích mảnh vụn-clastic.

NĂNG LỰC

Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đồng bộ được đặt tại Lô E2b-5, đường D1, khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Các thiết bị, máy móc chuyên dụng để thực hiện dịch vụ như: hệ thống thiết bị giữ mẫu áp suất cao-Hoak cell, hệ thống gia tải, hệ thống cảm biến dịch chuyển tuyến tính-LVDT, hệ thống bơm cao áp tự động, hệ thống máy tính điều khiển và ghi nhận tín hiệu, thiết bị đo cường độ nén điểm, hệ thiết bị đo sóng âm, hệ thiết bị gia công mẫu.
Các máy móc thiết bị được kiểm định và hiệu chuẩn định kỳ và tuân theo các quy trình chuẩn đã được ban hành.

KINH NGHIỆM

– Phân tích các chỉ tiêu về cơ học đá cho các nhà thầu dầu khí nước ngoài như: Murphy, Vietgazprom, Rosneft, …;
– Phân tích các chỉ tiêu về cơ học đá cho các nhà thầu dầu khí khác như: BienDong POC, HLHV JOC, ThangLong JOC, PVEP POC, …;
– Phân tích trên nhiều đối tượng vỉa chứa khác nhau như carbonate; clastic, … từ gắn kết yếu đến rất cứng (>20000psi).

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

ThS. Nguyễn Hồng Minh
Email: minhnh@vpi.pvn.vn
Di động: +84 902555186
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5168
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn