Viện Dầu khí Việt Nam cần tuyển dụng 01 Phụ trách Bộ phận và 02 Chuyên viên vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ Dầu khí

Viện Dầu khí Việt Nam cần tuyển dụng 01 Phụ trách Bộ phận và 02 Chuyên viên vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ Dầu khí. Mô tả công việc như sau:

I. VỊ TRÍ PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI LIỆU (làm việc tại Hà Nội)

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

 • Phụ trách bộ phận Quản lý và Khai thác tài liệu thuộc Trung tâm Lưu trữ Dầu khí;
 • Thu thập, Quản lý, Bảo quản, Khai thác tài liệu, mẫu vật hiệu quả, khoa học;
 • Thu thập, bổ sung dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu hiện có đáp ứng yêu cầu nâng cao giá trị tài liệu và khai thác dữ liệu.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Thu thập/tiếp nhận tài liệu (20%)

 • Tổ chức thu thập, tiếp nhận, quản lý đồng bộ và thống nhất tài liệu chuyên ngành Dầu khí trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định, quy chế của Nhà nước, đơn vị;
 • Bám sát chương trình hoạt động, ngân sách của từng hợp đồng dầu khí để đôn đốc các Đơn vị/Nhà thầu thực hiện nghĩa vụ giao nộp tài liệu;
 • Báo cáo và phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ giao nộp Tài liệu của các Nhà thầu/Nhà điều hành và các đơn vị theo các quy định trong các Hợp đồng dầu khí;
 • Tổ chức thực hiện kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng tài liệu với danh mục tài liệu giao nộp của Nhà thầu/đơn vị.

Quản lý, bảo quản tài liệu (30%)

 • Thực hiện chỉnh lý, vào hộp, lên giá để quản lý tài liệu do Nhà thầu giao nộp (Báo cáo kỹ thuật, Bản vẽ/bản đồ, Bản ghi địa vật lý giếng khoan, Mặt cắt địa chấn, Mẫu vật giếng khoan,…;
 • Thực hiện cập nhật thông tin, nhập dữ liệu trên Phần mềm Esearch, bao gồm (Báo cáo kỹ thuật; Băng từ; Bản địa vật lý giếng khoan; Mẫu vật giếng khoan các loại (mẫu lõi, mẫu vụn khô, mẫu vụn ướt,…);
 • Thực hiện điện tử hóa tất cả các tài liệu kỹ thuật còn thiếu bản mềm và tài liệu thu thập/tiếp nhận mới trong năm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như: chất lượng về hình ảnh: trung thực, sắc nét, chứa đựng toàn bộ nội dung tài liệu, độ phân giải tối thiểu: 200 dpi, tỷ lệ quét ảnh: 100%,…, có kiểm tra đối chiếu với bản gốc;
 • Thực hiện tu bổ, phục chế các tài liệu hư hỏng kịp thời; Rà soát, lên phương án tiêu hủy tài liệu hết giá trị.
 • Tổ chức bảo quản an toàn, đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm, hệ thống phòng cháy trong kho tài liệu phù hợp với từng loại vật mang tin như tài liệu, băng từ, mẫu vật,…;
 • Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng tất cả các trang, thiết bị phục vụ lưu trữ và khai thác tài liệu; khi có sự cố đối với trang thiết bị phải được khắc phục trong vòng 24 giờ; Định kỳ hàng tuần tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống kho tàng để đảm bảo vận hành bình thường, vệ sinh sạch sẽ;
 • Tham mưu cho lãnh đạo quản lý về phương thức thu thập, khai thác tài liệu hiệu quả, phương án quản lý, lưu trữ tài liệu khoa học và tiết kiệm;
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Khai thác tài liệu (30%)

 • Thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu trên phần mềm chuyên dụng (Esearch, Prosource, Petrel, Landmark, Kingdom,…) để phục vụ nhu cầu khai thác của các đơn vị, nhà thầu trong và ngoài nước;
 • Kiểm tra xác nhận thông tin tài liệu/mẫu vật giếng khoan, hỗ trợ nhà thầu xuất sang nước ngoài để phân tích, xử lý lại theo yêu cầu của Tập đoàn.

Quản lý nhân sự trong bộ phận (20%)

 • Quản lý đội ngũ nhân viên, hướng dẫn, đào tạo nhân viên thực hiện các công việc thu thập, chỉnh lý, điện tử hóa tài liệu, nhập thông tin tài liệu/ dữ liệu chuyên ngành dầu khí vào phần mềm chuyên dụng (Esearch, Prosource, Petrel, Landmark, Kingdom,…);

Lập kế hoạch công việc cho bộ phận và từng nhân sự; Kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất lượng công việc của từng nhân sự theo tuần, theo tháng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành địa chất dầu khí;
 • Có kinh nghiệm về công tác lưu trữ, chỉnh lý tài liệu;
 • Có kỹ năng tìm kiếm thông tin và đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành Dầu khí;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý, chỉnh sửa văn bản như Microsoft Word, Excel, Adobe Acrobat và các phần mềm phục vụ công việc;
 • Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tốt tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc;
 • Bảo mật toàn bộ thông tin liên quan tới tài liệu;
 • Đã từng làm việc trong ngành Dầu khí ít nhất 8 năm.

II. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VẬN HÀNH HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THĂM DÒ KHAI THÁC, NHẬP LIỆU (làm việc tại Hà Nội)

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

 • Quản trị, giám sát hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo vận hành hiệu quả, ổn định;
 • Thu thập, bổ sung dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu hiện có đáp ứng yêu cầu nâng cao giá trị tài liệu và khai thác dữ liệu.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Quản trị hệ thống (60%)

 • Thiết lập và quản lý các hệ thống Server, Storage, Network, Backup & Restore, Application Software, Oracle Database, Security …;
 • Thực hiện hỗ trợ end users, client PC.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu (40%)

Thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin, dữ liệu chuyên ngành Dầu khí vào cơ sở dữ liệu hiện có.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin;
 • Có kiến thức Server (WINS/UNIX/LINUX) và Hệ thống ảo hóa, hệ thống lưu trữ, backup SAN/Storage/Tape (HITACHI/IBM/DELL), Network Security (ISO 27001);
 • Có kiến thức về cơ sở dữ liệu, bao gồm các mô hình dữ liệu, quan hệ, truy vấn và các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu như MySQL, SQL Server, Oracle;
 • Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm chuyên ngành Dầu khí : Prosource, Petrel ….;
 • Kiến thức cơ bản về Dầu khí;
 • Kỹ năng tìm kiếm thông tin và đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành Dầu khí;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý, chỉnh sửa văn bản như Microsoft Word, Excel, Adobe Acrobat;
 • Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tốt tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc;
 • Đã từng làm việc trong ngành Dầu khí ít nhất 5 năm.

 

III. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ QUẢN LÝ TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH DẦU KHÍ (làm việc tại TP. Hồ Chí Minh)

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

 • Thu thập, bảo quản và khai thác tài liệu một cách hiệu quả, khoa học;
 • Thu thập, bổ sung dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hiện có để đáp ứng yêu cầu nâng cao giá trị tài liệu và khai thác dữ liệu tối ưu.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Thu thập, bảo quản, khai thác tài liệu (70%)

 • Tuân thủ và thực hiện đúng quy trình chỉnh lý, và các văn bản pháp lý liên quan tới bảo mật tài liệu do nhà nước ban hành;
 • Thu thập, tiếp nhận, nhập thông tin, điện tử hóa tài liệu đưa vào phần mềm chuyên dụng các tài liệu báo cáo kỹ thuật, tài liệu địa vật lý giếng khoan, tài liệu mặt cắt địa chấn, bản đồ, tài liệu hành chính tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh;
 • Phục vụ trực tiếp việc cung cấp tài liệu cho các đơn vị nhà thầu có nhu cầu tham khảo các loại tài liệu báo cáo kỹ thuật, tài liệu Địa vật lý giếng khoan, mặt cắt địa chấn, bản đồ;
 • Theo dõi việc giao nộp tất cả các loại tài liệu, băng từ, mẫu vật từ các đơn vị nhà thầu tại cơ sỏ TP. Hồ Chí Minh;
 • Thu thập, tiếp nhận, quản lý và phục vụ khai thác các tài liệu báo cáo kỹ thuật, tài liệu địa vật lý giếng khoan, tài liệu mặt cắt địa chấn, bản đồ, tài liệu hành chính tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu (30%)

 • Thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin, dữ liệu chuyên ngành Dầu khí vào cơ sở dữ liệu hiện có;
 • Bảo đảm vận hành, sao lưu cơ sở dữ liệu dự phòng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Địa chất Dầu khí;
 • Hiểu biết về công tác lưu trữ, chỉnh lý tài liệu;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý, chỉnh sửa văn bản như Microsoft Word, Excel, Adobe Acrobat;
 • Kiến thức cơ bản về Dầu khí;
 • Kỹ năng tìm kiếm thông tin và đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành Dầu khí;
 • Có kiến thức về cơ sở dữ liệu, bao gồm các mô hình dữ liệu, quan hệ, truy vấn và các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu như MySQL, SQL Server;
 • Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tốt tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc;
 • Đã từng làm việc trong ngành Dầu khí ít nhất 5 năm.

 

Thu nhập bình quân/tháng: Vị trí Phụ trách bộ phận: Từ 15 triệu đồng trở lên; Vị trí Chuyên viên: đảm bảo mức lương tối thiểu vùng theo thang, bảng lương của Viện.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: muộn nhất là ngày 20/3/2024 (ứng viên có thể gửi bản scan hồ sơ ứng tuyển qua email bachnv@vpi.pvn.vn).

Nơi nhận hồ sơ ứng tuyển: Ban Tổ chức Nhân sự – Viện Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 024 37843061/ máy lẻ 1489