Tuyển dụng Chuyên viên chỉnh lý tài liệu, mẫu vật và xây dựng cơ sở dữ liệu

Viện Dầu khí Việt Nam cần tuyển dụng 01 Chuyên viên chỉnh lý tài liệu, mẫu vật và xây dựng cơ sở dữ liệu, vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ Dầu khí thuộc Viện. Mô tả công việc như sau:

I. Mục tiêu công việc:

 • Thu thập, quản lý, bảo quản, khai thác tài liệu và mẫu vật hiệu quả, khoa học;
 • Thu thập, bổ sung dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hiện có để đáp ứng yêu cầu nâng cao giá trị tài liệu và khai thác dữ liệu.

II. Trách nhiệm chính:

 1. Chỉnh lý tài liệu, mẫu vật (50%)
 • Tuân thủ và thực hiện đúng quy trình chỉnh lý, và các văn bản pháp lý liên quan tới bảo mật tài liệu do nhà nước ban hành;
 • Nhập thông tin tài liệu, mẫu vật vào phần mềm chuyên dụng.
 1. Xây dựng cơ sở dữ liệu (50%)
 • Thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin, dữ liệu chuyên ngành Dầu khí vào cơ sở dữ liệu hiện có.

III. Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Hiểu biết về công tác lưu trữ, chỉnh lý tài liệu;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý, chỉnh sửa văn bản như Microsoft Word, Excel, Adobe Acrobat;
 • Kiến thức cơ bản về Dầu khí;
 • Kỹ năng tìm kiếm thông tin và đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành Dầu khí;
 • Có kiến thức về cơ sở dữ liệu bao gồm các mô hình dữ liệu, quan hệ, truy vấn và các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu;
 • Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tốt tiếng Anh, có khả năng giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc;
 • Đã làm việc trong ngành Dầu khí từ 2 năm trở lên.

Thu nhập: đảm bảo mức lương tối thiểu vùng theo thang, bảng lương của Viện.

Thời hạn nhận đơn ứng tuyển: muộn nhất là ngày 25/5/2023.

Nơi nhận đơn ứng tuyển: Ban Tổ chức Nhân sự – Viện Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ Tầng 16 – Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Phố Trung Kính – Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.

(ứng viên có thể gửi bản scan hồ sơ ứng tuyển qua email: bachnv@vpi.pvn.vn).

Điện thoại liên hệ: 024 37843061/ máy lẻ 1489