VPI đề xuất chính sách hỗ trợ cho việc phát triển hydrogen xanh tại Việt Nam

Theo nghiên cứu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), cho đến năm 2025, chi phí sản xuất hydrogen xanh lam và hydrogen xanh lá tại Việt Nam vẫn cao gấp lần lượt 1,3 và 2,1 lần so với hydrogen xám. Để hydrogen sạch có thể phát triển và dần hoàn thiện tại Việt Nam, việc thực thi các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ là cần thiết nhằm đảm bảo tính cạnh tranh của các nguồn hydrogen sạch.

Sản lượng hydrogen sử dụng tại một số đơn vị nhà máy lọc dầu và sản xuất phân đạm (KTA).

Theo TS. Nguyễn Hữu Lương – chuyên gia của VPI, các chính sách hỗ trợ cho việc phát triển hydrogen có thể được chia thành 2 nhóm chính:
– Giảm rủi ro đối với nhà đầu tư:
Đưa hydrogen vào quy hoạch năng lượng quốc gia để tạo ra khung cơ sở pháp lý và danh mục ưu tiên cho các dự án phát triển hydrogen và các lĩnh vực liên quan;
Thực thi các chính sách thuế suất ưu đãi như giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 10 năm đầu, miễn thuế nhập khẩu thiết bị và phụ tùng phục vụ sản xuất và phát triển chuỗi giá trị của hydrogen, giảm 50% phí thuê đất, hỗ trợ tài chính cho nguồn nguyên liệu đầu vào và sản lượng hydrogen sạch, ưu tiên dành các quỹ đất, cam kết tiêu thụ hydrogen sạch cho các dự án công,…;
Phát triển các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định an toàn, đảm bảo phát triển đồng bộ chuỗi giá trị hydrogen;
– Tạo ra nhu cầu sử dụng hydrogen trong nền kinh tế quốc gia:
Hỗ trợ tài chính đối với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển chuỗi giá trị hydrogen;
Phối hợp với các đơn vị sản xuất và thương mại xe FCEVs để có chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính đối với người mua xe;
Ưu đãi các loại thuế phí liên quan đến việc sở hữu xe FCEVs như: giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, phí trước bạ xe, phí đăng kiểm xe,…;
Áp dụng thuế CO2 đối với các loại nhiên liệu hóa thạch, đảm bảo hydrogen sạch có thể cạnh tranh được với nhiên liệu hóa thạch truyền thống.
Theo đó, tại Việt Nam, mức thuế CO2 100 USD/tấn CO2 có thể được xem xét áp đặt để các loại hydrogen xanh lam và hydrogen xanh lá có thể cạnh tranh được với các nguồn hóa thạch truyền thống trong các lĩnh vực sản xuất điện và giao thông vận tải.