VPI cung cấp sản phẩm theo dõi ăn mòn thực tế cho đường ống tại hiện trường

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho biết đã thiết kế và chế tạo thành công sản phẩm theo dõi ăn mòn thực tế cho đường ống tại hiện trường (Corrosion coupon, Holder, O-ring…).

Sản phẩm của VPI giúp theo dõi ăn mòn thực tế cho đường ống tại hiện trường

  • Coupon được chế tạo chính xác theo yêu cầu của khách hàng về vật liệu và kích thước, chủ yếu dạng thanh (bar) và tròn (disc).
  • Coupon holder được chế tạo từ vật liệu SS316, có kích thước phù hợp lắp với các access fitting phổ biến cho các đường ống từ 2 – 16″.
  • O-ring và mouting hardware sử dụng vật liệu PTFE, phù hợp với các hệ thống access fitting phổ biến.

Sản phẩm theo dõi ăn mòn thực tế được sử dụng cho các đường ống công nghệ trong nhà máy, ngoài giàn khai thác hay tàu dầu với kích thước gần như không hạn chế.