VPI bán thanh lý (đấu giá) 450 tài sản, công cụ dụng cụ, trang thiết bị tại Hà Nội đã qua sử dụng

Ngày 9/3/2022, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) có Thông báo số 1268/TB-VDKVN về Kế hoạch tổ chức bán thanh lý tài sản (TS), công cụ dụng cụ (CCDC) và trang thiết bị (TTB) văn phòng của Viện tại Hà Nội.

  • TS, CCDC, TTB bán thanh lý là Thiết bị công nghệ thông tin và điện tử, đồ nội thất đã qua sử dụng, cũ/hỏng. TS, CCDC, TTB có chức năng lưu trữ dữ liệu đã được tháo dỡ và hủy ổ ghi dữ liệu.
  • Danh mục và Giá khởi điểm bán thanh lý bao gồm: 450 TS, CCDC, TTB với tổng giá khởi điểm bán thanh lý là 33.905.000 VNĐ (Ba mươi ba triệu chín trăm linh năm ngàn đồng).
  • Hình thức bán: Bán đấu giá.
  • Cách thức: Bán trọn gói 450 TS, CCDC, TTB (không bán thanh lý lẻ từng hạng mục).
  • Đối tượng được đăng ký tham dự đấu giá/mua: Tổ chức/cá nhân không thuộc Hội đồng thanh lý TS, CCDC, TTB của Viện Dầu khí Việt Nam.
  • Thời gian dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 18/3/2022.

Thông báo bán thanh lý (đấu giá): Xem đầy đủ tại đây.

Chi tiết liên hệ nộp hồ sơ đăng ký:

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký: trong giờ hành chính, từ 9h00 ngày 11/3/2022 đến 17h00 ngày 16/3/2022.

Địa chỉ: Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam – số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.