Không tồn tại hình ảnh về Giải pháp sử dụng khí đồng hành cho máy phát điện trên các công trình kết nối ngoài khơi tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng

Hệ thống này giúp Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” tiết giảm tối đa chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường do sử dụng hiệu quả nguồn khí đồng hành sẵn có tại mỏ thay thế nhiên liệu diesel. 

Chi tiết bài báo

Cao Tùng Sơn, Nguyễn Thúc Kháng, Lê Việt Dũng

Chu Văn Lương, Nguyễn Hoài Vũ, Phùng Quang Thắng

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Hội Dầu khí Việt Nam

Số lần đọc: 25, đăng ngày: 09/10/2018