Không tồn tại hình ảnh về Quản lý chất lượng và đặc tính kỹ thuật của than nhập khẩu, nâng cao hiệu quả vận hành thương mại của các nhà máy nhiệt điện than

Bài báo đề xuất các giải pháp để quản lý chất lượng và đặc tính kỹ thuật của than nhập khẩu, nâng cao hiệu suất và hiệu quả của nhà máy nhiệt điện than trong quá trình vận hành thương mại, xử lý tro xỉ, thạch cao… Các vấn đề này cần được quan tâm ngay từ giai đoạn thực hiện dự án để xây dựng chiến lược quản lý vận hành thương mại, bảo trì nhằm nâng cao hiệu suất, nâng cao hiệu quả dự án.

Chi tiết bài báo

Lê Anh Thông

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Số lần đọc: 521, đăng ngày: 04/01/2018