Không tồn tại hình ảnh về Hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp trong đầu tư và tái cơ cấu danh mục đầu tư của các công ty dầu khí trên thế giới hiện nay

Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng thực hiện chiến lược đầu tư thận trọng, tìm mua tài sản tốt, giá rẻ, có thể đem lại doanh thu ngay để đảm bảo thanh khoản hiện tại hoặc có tiềm năng để chuẩn bị cho cơ hội tăng trưởng trong tương lai. Hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) được các công ty dầu khí sử dụng như một công cụ hữu hiệu để có thể tối ưu danh mục tài sản đầu tư, đầu tư có chọn lọc nhằm đảm bảo duy trì, vượt qua được giai đoạn khó khăn (lower for longer) hoặc thực hiện thoái vốn để đầu tư vào tài sản mới có tiềm năng (divest to invest). Bài báo tổng hợp và phân tích tình hình M&A của ngành công nghiệp dầu khí trong thời gian qua nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho công tác đầu tư và tái cấu trúc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Chi tiết bài báo

Phan Thị Mỹ Hạnh

Viện Dầu khí Việt Nam

Số lần đọc: 27, đăng ngày: 09/10/2018