Không tồn tại hình ảnh về Hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu trong khu vực ASEAN

 Bài báo đánh giá việc thực thi cơ chế hợp tác trong chuẩn bị và ứng phó sự cố tràn dầu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); đề xuất các giải pháp để ASEAN nâng cao hiệu quả hợptác ứng phó sự cố tràn dầu với các nước trong khu vực.

Chi tiết bài báo

Số lần đọc: 443, đăng ngày: 14/08/2017