Không tồn tại hình ảnh về Đảm bảo an toàn cho hoạt động đổi ca bằng tàu tại mỏ Đại Hùng

Sáng kiến này giúp tiết kiệm chi phí so với việc đổi ca bằng máy bay trực thăng, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi tiết bài báo

Số lần đọc: 688, đăng ngày: 25/05/2017