Không tồn tại hình ảnh về Phân tích ổn định nguyên vẹn và ổn định có tổn thất giàn khoan tự nâng

Trong phân tích ổn định nguyên vẹn, vận tốc gió yêu cầu cho di chuyển nội mỏ và di chuyển đại dương tương ứng là 36m/s (70knot) và 51,5m/s (100knot). Đối với phân tích ổn định có tổn thất vận tốc gió yêu cầu là 25,72m/s (50knot).

Bài báo cũng giới thiệu phương pháp xây dựng mô hình tính toán phân tích ổn định trong trạng thái nổi và di chuyển; đưa ra các kiến nghị về quy trình tính toán thực hành và xử lý dữ liệu phân tích; ứng dụng phân tích tính toán ổn định cho giàn khoan Tam Đảo 05 trong điều kiện biển Việt Nam.

Chi tiết bài báo

Ngô Tuấn Dũng, Phan Thanh Sơn, Lê Huy

Nguyễn Văn Quân, Đỗ Thanh Phương, Trần Công Thành

Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)

Số lần đọc: 162, đăng ngày: 11/05/2018