Không tồn tại hình ảnh về Đánh giá khả năng làm việc của thiết bị, đường ống bị hư hỏng theo tiêu chuẩn API 579-1/ASME FFS-1

Bài báo giới thiệu phương pháp đánh giá khả năng làm việc của thiết bị, đường ống với các cấp độ khác nhau (cấp độ 1, 2, 3) theo tiêu chuẩn API 579-1/ASME FFS-1, kết quả áp dụng phương pháp này để đánh giá khả năng làm việc của tuyến ống vận chuyển khí hóa lỏng (LPG) bị hư hỏng.

Chi tiết bài báo

Lê Thị Phương Nhung, Nguyễn Thị Lê Hiền 

Đặng Thế Tụng, Phạm Vũ Dũng, Lê Thị Hồng Giang 

Viện Dầu khí Việt Nam

Số lần đọc: 287, đăng ngày: 04/01/2018