Không tồn tại hình ảnh về Xác định tác động của dòng hải dương đến kết cấu trụ/đường ống dẫn của giàn khoan tại khu vực nước sâu

Bài báo mô phỏng tác động của dòng hải dương đến các kết cấu trụ như riser, conductor và tính toán biên độ dao động cực đại, tần số dao động. Kết quả mô phỏng giúp nâng cao hiểu biết về tác động của dòng hải dương đến hệ thống riser, conductor nói riêng vàcác thiết bị có kết cấu trụ tròn khác nói chung, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, tác động của dòng hải dương đến kết cấu trụ, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành khai thác.

Chi tiết bài báo

 

Số lần đọc: 477, đăng ngày: 25/05/2017