Không tồn tại hình ảnh về Đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt và đề xuất giải pháp tối ưu năng lượng tại hệ thống lò hơi phụ trợ 10B8001 của nhà máy đạm Phú Mỹ

 Nhóm tác giả đã đánh giá thực trạng vận hành, tính toán hiệu suất sử dụng nhiệt, phân tích ảnh hưởng của điều kiện vận hành lò hơi đến mức độ tổn thất năng lượng, phân tích các tiềm năng tối ưu năng lượng và đề xuất các nhóm giải pháp hiệu chỉnh, tối ưu thông số vận hành cũng như cải hoán, nâng cấp hệ thống thiết bị; từ đó giúp giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của lò hơi nói riêng và Nhà máy Đạm Phú Mỹ nói chung.

Chi tiết bài báo

Lê Hồng Nguyên, Lê Thanh Phương 

Đặng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Minh Hiếu

Viện Dầu khí Việt Nam

Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Số lần đọc: 193, đăng ngày: 11/05/2018