Không tồn tại hình ảnh về Sử dụng quy hoạch tuyến tính để tính toán tổn thất kinh tế khi xảy ra sự cố dừng hoạt động các phân xưởng công nghệ trong nhà máy lọc dầu

Do đó, việc tính toán tổn thất và tìm ra giải pháp tối ưu để giảm thiểu thiệt hại rất quan trọng. Bài báo giới thiệu phương pháp tính toán tổn thất và đề xuất phương án vận hành tối ưu dựa trên mô hình quy hoạch tuyến tính (Linear Programming Technique - LP) được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam trong một số kịch bản dừng hoạt động một số phân xưởng công nghệ của một nhà máy lọc dầu điển hình.

Chi tiết bài báo

Nguyễn Thanh Sang, Đặng Thị Tuyết Mai, Trương Như Tùng 

Nguyễn Hữu Lương, Châu Khiếu Hân, Trần Vĩnh Lộc

Viện Dầu khí Việt Nam

Số lần đọc: 290, đăng ngày: 05/02/2018