Không tồn tại hình ảnh về Đặc điểm hoạt động diapir sét trong khu vực trung tâm bể trầm tích Sông Hồng

Quá trình hình thành diapir sét có vai trò quan trọng đối với hệ thống dầu khí ở khu vực trung tâm bể Sông Hồng, là một trong những tác nhân hình thành các bẫy chứa và còn có thể là kênh dẫn cho khí dịch chuyển từ dưới sâu đưa lên theo quá trình phát triển của các diapir nạp vào bẫy chứa.

Cơ chế hình thành diapir sét là hệ quả của quá trình giải phóng áp suất vào giai đoạn cuối Miocene, đầu Pliocene kéo dài cho tới hiện tại do sự tồn tại đới áp suất cao ở khu vực sâu của bể trầm tích. Các nguyên nhân chính gây ra dị thường áp suất cao có thể do gradient địa nhiệt cao, tốc độ trầm tích lớn trong Miocene, Pliocene với thành phần chủ yếu là trầm tích hạt mịn và có thể một phần từ quá trình sinh và giải phóng hydrocarbon từ các tầng đá sinh tuổi Oligocene - Miocene.

Chi tiết bài báo

Nguyễn Tiến Thịnh, Bùi Huy Hoàng, Trần Thị Thanh Thúy

Nguyễn Thanh Lam, Nguyễn Trọng Tín 

Vũ Ngọc Diệp, Nguyễn Quốc Quân

Viện Dầu khí Việt Nam 

Hội Dầu khí Việt Nam 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Vietgazprom

Số lần đọc: 21, đăng ngày: 09/10/2018