Không tồn tại hình ảnh về Định hướng và giải pháp thực hiện công tác khảo sát thăm dò địa chấn để đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí

Để triển khai công tác điều tra cơ bản và hoạt động tìm kiếm, thăm dò trong thời gian tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần đẩy mạnh công tác khảo sát địa chấn; tiến hành thu nổ địa chấn 3D trên diện tích rộng và áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả xử lý, minh giải tài liệu địa chấn để phục vụ các nghiên cứu tổng thể về địa chất, địa tầng, trầm tích, xác định bẫy phi cấu tạo. Đặc biệt, cần tập trung vào các khu vực quan trọng theo thứ tự ưu tiên: Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay - Thổ Chu và Sông Hồng.

Chi tiết bài báo

Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trung Hiếu

Tống Duy Cương, Mai Thị Lụa, Mai Thị Huyền Trang

Nguyễn Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Huy

Viện Dầu khí Việt Nam

 
Số lần đọc: 156, đăng ngày: 10/08/2018