Không tồn tại hình ảnh về Phương pháp ứng dụng địa nhiệt trong xử lý, vận chuyển dầu nhiều paraffin ở mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, bể Cửu Long

Kết quả nghiên cứu tính chất lưu biến của dầu thô khai thác ở mỏ Bạch Hổ và Rồng cho thấy để xử lý dầu nhiều paraffin đạt hiệu quả thì dầu thô phải có nhiệt độ không thấp hơn 65oC (T ≥ 65oC) (cao hơn nhiệt độ kết tinh paraffin khoảng 5 - 10oC). 

Bài báo giới thiệu phương pháp ứng dụng địa nhiệt trong xử lý dầu để vận chuyển dầu nhiều paraffin, đồng thời xác lập công thức cụ thể cho sự thay đổi của nhiệt độ theo chiều sâu cho các tầng sản phẩm: tầng móng, Oligocene và Miocene từ đó chính xác hóa thông số, để lắp đặt van bơm ép hóa phẩm xử lý paraffin đạt hiệu quả cao nhất.

Chi tiết bài báo

Phan Đức Tuấn, Nguyễn Thúc Kháng, Trần Đình Kiên

Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Trung

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Hội Dầu khí Việt Nam

Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội

Số lần đọc: 161, đăng ngày: 05/07/2018