Không tồn tại hình ảnh về Nghiên cứu tối ưu tổ hợp hóa phẩm bơm ép để tăng cường thu hồi dầu

Thể tích tổ hợp hóa phẩm ASP bơm ép hiệu quả được phân tích từ kết quả 10 thí nghiệm bơm ép thu hồi dầu bằng mẫu lõi cát kết Berea. Sau khi bơm ép nước, hệ số bão hòa dầu còn lại Sor trong 10 mẫu lõi có giá trị trung bình là 55%. Khi sử dụng tổ hợp hóa phẩm ASP thiết kế để bơm ép, hệ số thu hồi dầu của mẫu lõi tăng rất nhanh đến khoảng 85% khi tăng thể tích hỗn hợp ASP bơm ép từ 0 lên đến 0,2PV (pore volume). Việc tối ưu công thức ASP và xác định được thể tích bơm ép tối ưu giúp tăng sản lượng thu hồi dầu và giảm chi phí của dự án.

Chi tiết bài báo

Phạm Hữu Tài, Đặng Thành Quý Cường, Nguyễn Xuân Huy

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đỗ Quang Khánh

Đại học Dầu khí Việt Nam

Computer Modelling Group Ltd.

Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh

Đại học Calgarly

Số lần đọc: 195, đăng ngày: 11/05/2018