Không tồn tại hình ảnh về Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử lý acid cho các giếng ngầm khai thác tại mỏ Đại Hùng

 Bài báo đánh giá hiệu quả ứng dụng các cải tiến trong công nghệ bơm rửa acid cho giếng ngầm khai thác tại mỏ Đại Hùng. Kết quả thực hiện cho thấy giải pháp bơm acid đã giúp xử lý nhiễm bẩn vùng cận đáy giếng, đưa 6/8 giếng ngầm khai thác trở lại ổn định với lưu lượng gia tăng 12 - 40%, trong đó có một số giếng tăng lưu lượng từ 4 - 11 lần (DH-12X, DH-4X, DH-5P). Việc cải tiến công nghệ bơm rửa acid với tỷ lệ áp dụng thành công cao (khoảng 75%) đã giúp duy trì và nâng cao hiệu quả khai thác, làm tiền đề và là bài học kinh nghiệm quý cho công tác xử lý acid trên toàn mỏ Đại Hùng và các mỏ khác trong tương lai.

Chi tiết bài báo

Số lần đọc: 532, đăng ngày: 25/05/2017