Ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường, Công đoàn cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam đã lập kế hoạch và phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân triển khai xây dựng văn phòng “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” với các tiêu chí:

- Tuyên truyền: Hình thức tuyên truyền đến từng CBCNV về mục đích, ý nghĩa của văn phòng xanh - sạch - đẹp và an toàn;

- Bảo vệ môi trường: tiết kiệm điện, mực in và giấy; tạo mảng xanh cho văn phòng;

- Tạo không gian làm việc Xanh Sạch Đẹp sắp xếp bàn và văn phòng làm việc;

- Bảo vệ sức khỏe: bảo vệ mắt; số lượng người tham gia CLB thường niên; thành tích đạt được trong các dịp Hội thao truyền thống VPI.

Công tác tuyên truyền đã được Công đoàn Cơ sở Viện và các Công đoàn Cơ sở thành viên phổ biến đến người lao động, cán bộ, đoàn viên công đoàn, về mục tiêu, nội dung và ý nghĩa của phong trào. Ngày 2/6/2017 và 30/5/2017, Đoàn kiểm tra phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của Viện đã thực hiện kiểm tra, đánh giá môi trường làm việc của các Ban/Trung tâm tại cả 2 khu vực.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao các Ban/Trung tâm trong việc giữ gìn vệ sinh, an toàn cháy nổ, sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp giúp tăng hiệu quả công việc và sức khỏe.

Dựa trên các tiêu chí đã đề ra, Đoàn kiểm tra đánh giá, xếp hạng việc thực hiện, triển khai phong trào xanh - sạch - đẹp và an toàn trong toàn Viện thứ tự như sau:

Các đơn vị phía Bắc:

1. Khối Cơ quan Viện

2. Trung tâm Lưu trữ (PAC)

3. Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

4. Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ (CTAT)

5. Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí (EPC)

6. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí (EMC)

Các đơn vị phía Nam:

1. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE)

2. Trung tâm Phân tích thí nghiệm (VPILabs)

3. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro)

Trong thời gian tới Công đoàn cơ sở Viện đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng để nâng cao hơn nữa nhận thức đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe của người lao động, đồng thời cảnh giác, phòng ngừa cháy nổ, tai nạn lao động…

Một số hình ảnh nổi bật:

Tòa soạn TCDK

Văn Phòng Viện

Ban Kế hoạch Tài chính

Trung tâm Lưu Trữ Dầu khí (PAC)

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Trung tâm NC Ứng Dụng và Chuyển giao Công nghệ (CTAT)

Trung tâm NC Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí (EPC)

Trung tâm NC Kinh tế & Quản lý Dầu khí (EMC)

Đoàn kiểm tra tại TP Hồ Chí Minh

Tin & Ảnh: Công đoàn VPI

Số lần đọc: 676, đăng ngày: 15/06/2017