Ông Trần Việt Hòa - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Bộ Công Thương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Việt Hòa - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương; TS. Phan Ngọc Trung - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; TS. Nguyễn Quỳnh Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Trần Quang Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; ông Trần Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 206 đại biểu là cán bộ, đảng viên và người lao động Viện Dầu khí Việt Nam tại 2 điểm cầu Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

 

Trong năm 2017, mặc dù các công ty/nhà thầu dầu khí tiếp tục cắt giảm kinh phí nghiên cứu khoa học, dừng/giãn tiến độ dự án do giá dầu giảm, nhưng VPI đã nỗ lực vượt khó, ký mới 208 đề tài/nhiệm vụ/hợp đồng nghiên cứu khoa học công nghệ; thực hiện phân tích mẫu theo hợp đồng khung; đọc phản biện, nhận xét 12 báo cáo RAR, ODP, FDP… cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Công Thương.

TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

Theo TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam, trong năm 2017, VPI đã tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm chỉ tiêu kế hoạch, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN, nâng cao chất lượng các đề tài/nhiệm vụ, lấy nghiên cứu ứng dụng làm trọng tâm; nghiên cứu, đề xuất PVN mô hình tổ chức, hoạt động của VPI trong thời gian tới. Đặc biệt, VPI đẩy mạnh việc triển khai các chương trình nghiên cứu dài hạn, phát triển sản phẩm thương mại: chế tạo xúc tác cracking công nghiệp; phát triển, ứng dụng công nghệ/sản phẩm phục vụ quản lý và tối ưu khai thác; công nghệ sản xuất anode hy sinh: hợp kim nhôm, hợp kim kẽm. VPI đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cho các công ty/nhà thầu dầu khí: G&G, nguồn gốc CO2, quản lý/tối ưu khai thác, đảm bảo dòng chảy, mất mát công nghệ, thị trường khí, EIA, QRA, chống ăn mòn...

 

Trong năm 2017, VPI được cấp 1 Bằng độc quyền sáng chế; 4 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích; 7 đơn đăng ký sáng chế; 1 sản phẩm trong nước sản xuất được (VPI-SURF); 1 sáng kiến cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 7 sáng kiến cấp VPI...

TS. Phan Ngọc Trung - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và TS. Nguyễn Quỳnh Lâm trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong năm 2018, VPI tập trung triển khai các chương trình nghiên cứu dài hạn: Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí trong bối cảnh giá dầu thấp; Cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí trên cơ sở các tài liệu mới thu nổ làm tiền đề định hướng tìm kiếm, thăm dò; Tiềm năng dầu khí phi truyền thống; Tối ưu hóa phát triển các mỏ phức tạp, cận biên, cụm mỏ nhỏ; Áp dụng IOR/EOR tại Việt Nam; Xử lý và chế biến sâu khí có hàm lượng CO2 cao; Quản lý rủi ro trong môi trường dầu khí toàn cầu có nhiều biến động.

 

VPI cũng sẽ đẩy mạnh phát triển sản phẩm thương mại (phần mềm/giải pháp công nghệ thông tin, anode hy sinh, hóa chất, sản phẩm đại chúng), đăng ký bản quyền trong nước và thế giới; mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ ra ngoài ngành, thế giới; tăng cường đào tạo chuyên sâu, phát triển chuyên gia…

TS. Nguyễn Quỳnh Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quỳnh Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao kết quả VPI đạt được trong năm 2017, đặc biệt là các nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đơn vị; tinh giảm nhân sự, nâng cao năng suất lao động. Về nhiệm vụ trong năm 2018, TS. Nguyễn Quỳnh Lâm yêu cầu VPI tiếp tục khẳng định vị trí của mình, là bộ não tham mưu tư vấn cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị về các vấn đề chiến lược; tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá về phát triển nguồn nhân lực, tập trung đào tạo chuyên sâu, phát triển chuyên gia.

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Ngọc Dũng trao tặng Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam và Bằng khen cho Công đoàn CSTV Thăm dò Khai thác.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Viện Dầu khí Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2018. Theo đó, cán bộ, công nhân viên, người lao động VPI tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình làm việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng nhằm tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng năng suất lao động, tập trung tối đa mọi nguồn lực thi đua lao động nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao.

Cán bộ, đảng viên, người lao động VPI tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh

Tin, ảnh: TCDK

Số lần đọc: 661, đăng ngày: 27/12/2017