Văn Phòng Viện Dầu khí Việt Nam đã thu thập tài liệu từ các nguồn tham khảo về nguyên nhân, tác hại của Ma túy và cách phòng chống nhằm tuyên truyền và hưởng ứng tháng toàn dân hành động phòng, chống Ma Túy. Xin gửi tới toàn thể CBCNV của Viện để nghiên cứu, tham khảo và tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tới người thân, bạn bè và gia đình.

Chi tiết tài liệu đính kèm tại đây.

Số lần đọc: 310, đăng ngày: 15/06/2017