TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam trình bày đề án “Quy hoạch phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”

Hội thảo đã nghe TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam trình bày đề án “Quy hoạch phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”. Theo Quy hoạch, Ngành Dầu khí Việt Nam sẽ phát triển gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, chiến lược biển Việt Nam, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; gắn liền với hiệu quả kinh tế cao bền vững, có trọng tâm, trọng điểm theo từng thời kỳ, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; mở rộng tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, gắn liền với đảm bảo môi trường sinh thái. Ngành Dầu khí Việt Nam sẽ phát triển theo nguyên tắc kinh tế thị trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tăng cường tính chủ động trong quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp... 

Với mục tiêu phát triển ngành dầu khí thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, then chốt, hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu, Quy hoạch cũng đề ra các định hướng phát triển cho từng lĩnh vực trong từng giai đoạn cụ thể, đồng thời đưa ra các giải pháp, chính sách để thúc đẩy Ngành Dầu khí Việt Nam phát triển. 

Các đại biểu tham dự hội thảo phát biểu ý kiến

Kết luận tại hội thảo, ông Nguyễn Việt Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương cảm ơn những ý kiến đóng góp bổ ích của các đại biểu và đánh giá cao nỗ lực tư vấn của Viện Dầu khí Việt Nam đã xây dựng được đề án rất công phu, số liệu chi tiết.  Đồng thời ông Nguyễn Việt Sơn cũng đề nghị Viện Dầu khí Việt Nam tiếp thu những ý kiến đóng góp như: bổ sung phần rút kinh nghiệm của giai đoạn trước, cập nhật các số liệu; chính xác hóa lại các số liệu về mục tiêu trong giai đoạn tới; rà soát, bổ sung các danh mục dự án… để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đề án “Quy hoạch phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”.

Tin và ảnh: Tòa soạn Tạp chí Dầu khí

Số lần đọc: 3985, đăng ngày: 10/06/2016