I. Thông tin Tuyển sinh: (Chi tiết thông báo tuyển sinh)

1. Chuyên ngành tuyển sinh

- Chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí: 5 NCS

- Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học: 5 NCS

2. Kế hoạch tuyển sinh:

- Các Hồ sơ nộp trước ngày 4/5/2018: Dự kiến xét tuyển từ ngày 11-22/5/2018.

- Các Hồ sơ nộp trước ngày 5/11/2018: Dự kiến xét tuyển từ ngày 12-27/11/2018

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Thời gian đào tạo:

- 3 năm đối với hình thức đào tạo tập trung. 

- 4 năm đối với hình thức đào tạo không tập trung.

II. Hướng chuyên sâu và Người hướng dẫn:

1. Chuyên ngành  KỸ THUẬT DẦU KHÍ

• Gồm 2 hướng chuyên sâu:

- Tìm kiếm Thăm dò dầu khí

- Khai thác dầu khí

• Người hướng dẫn khoa học: 

- TS. Nguyễn Thanh Tùng

- TS. Nguyễn Hồng Minh

- TS. Hoàng Ngọc Đang

- PGS.TS. Hoàng Văn Quý

- TS. Bùi Việt Dũng

2. Chuyên ngành KỸ THUẬT HÓA HỌC

• Gồm 2 hướng chuyên sâu:

- Công nghệ lọc – hóa dầu và chế biến khí

- Hóa ứng dụng cho khoan, khai thác và vận chuyển dầu khí 

• Người hướng dẫn khoa học: 

- TS. Nguyễn Anh Đức

- TS. Hoàng Linh Lan

- TS. Đặng Thanh Tùng

- TS. Vũ Xuân Hoàn

- TS. Nguyễn Mạnh Huấn

- TS. Võ Nguyễn Xuân Phương

- TS. Lê Phúc Nguyên

- TS. Nguyễn Huỳnh Anh

- TS. Nguyễn Hữu Lương

- PGS.TS. Nguyễn Thị Lê Hiền

III. Thông tin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.37843061/ext. 1410 (anh Trần Đình Ngọc – email: ngoctd@vpi.pvn.vn; Di động: 0979.769.468)

Số lần đọc: 1142, đăng ngày: 08/11/2017