1. Chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh:

- Chuyên ngành: Kỹ thuật Dầu khí – Mã số: 62 52 06 04

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 2 nghiên cứu sinh

2. Hồ sơ tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh được phát hành tại 2 địa điểm:

- Tại Hà Nội: Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam, Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng phía Nam - Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí, Số 4 Nguyễn Thông, Quận 3

3. Phí dự tuyển: 

Miễn phí đối với Hồ sơ tuyển sinh và phí dự tuyển.

4. Thời gian phát hành hồ sơ tuyển sinh: từ ngày đăng thông báo tuyển sinh đến hết ngày 05/5/2017.

5. Thời gian nộp hồ sơ: Không muộn hơn ngày 05/5/2017. 

Thí sinh nộp hồ sơ theo hai cách:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam, Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Nộp qua đường bưu điện đảm bảo Trung tâm nhận được hồ sơ không muộn hơn ngày 05/5/2017 (tính theo dấu bưu điện).

6. Thời gian xét tuyển: Dự kiến các ngày 09 và 10/5/2017 trực tiếp tại Viện Dầu khí Việt Nam hoặc trực tuyến qua hai điểm cầu tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

7. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến từ 19/5/2017.

Thí sinh có thể liên hệ với Viện theo địa chỉ liên lạc dưới đây để biết thêm thông tin:

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 024.37843061 – Email: cpti@vpi.pvn.vn 

Xin xem toàn văn Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 tại đây

Số lần đọc: 1758, đăng ngày: 28/02/2017