NCS Nguyễn Minh Quý (Khóa I) bảo vệ Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan. Ảnh: CPTI

Với mục đích khai thác lợi thế của Ngành và đào tạo tiến sĩ ứng dụng  thông qua một chương trình có sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong ngành dầu khí, Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện được xây dựng với một số đặc thù: (i) Việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu được thực hiện tại cả hai địa điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hoặc theo hình thức trực tuyến (ii) Chương trình đi thực tập/thực tế tại các công ty/nhà thầu dầu khí/viện nghiên cứu về dầu khí nước ngoài; (iii) Hỗ trợ đăng tối thiểu một bài báo trên các tạp chí quốc tế có phản biện; (iv) Bố trí các giảng viên/người hướng dẫn đều là các chuyên gia có trình độ lý luận cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn và tham gia nhiều đề tài, nhiệm vụ cũng như các dự án thực tế trong ngành công nghiệp dầu khí; (v) Có chính sách hỗ trợ để các nghiên cứu sinh có điều kiện kết hợp các công việc thực tế với hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện, của Tập đoàn và của Ngành.

Năm 2016, Viện Dầu khí Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ  như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh: Kỹ thuật Dầu khí (Mã số: 62.52.06.04)

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển nghiên cứu sinh đối với những thí sinh đã có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

3. Hệ đào tạo: Tập trung hoặc không tập trung.

4. Kế hoạch tuyển sinh:

-  Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ tuyển sinh: Hồ sơ tuyển sinh được phát hành miễn phí từ ngày đăng thông báo tuyển sinh đến hết ngày 05/5/2016 tại hai địa điểm:

• Tại Hà Nội: Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam, Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy;

• Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng phía Nam - Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí, Tầng 2, Số 4 Nguyễn Thông, Quận 3

-  Thời gian nhận hồ sơ: Không muộn hơn ngày 05/5/2016, nộp tại Trung tâm Đào tạo và Thông tin – Viện Dầu khí Việt Nam, Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện, nhưng phải đảm bảo Trung tâm nhận được hồ sơ không muộn hơn thời hạn nêu trên (tính theo dấu bưu điện).

-  Thời gian bảo vệ đề cương nghiên cứu và trả lời phỏng vấn trước Hội đồng tuyển sinh của Viện: Dự kiến các ngày 09,10/5/2016 trực tiếp tại Viện Dầu khí Việt Nam hoặc trực tuyến qua hai điểm cầu tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

-  Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến từ 20/5/2016.

5. Địa chỉ liên hệ:

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ: 

- Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam, Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 043. 7843061 Fax: 043.7824950

- Emai: cpti@vpi.pvn.vn 

Xin xem toàn văn Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 tại đây 

 

Số lần đọc: 2802, đăng ngày: 04/02/2016