Stt

KHÓA HỌC

Mã số

Thời lượng khóa học

(ngày)

Thời gian

dự kiến tổ chức

Ghi chú

A

THÁNG 08/2017

I

HÀ NỘI

1

Ứng dụng phần mềm @risk trong phần tích đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư phát triển mỏ dầu khí (Economic and Finalcial Evaluation of Oil and Gas project using @risk)

EBA_4009_E

04

22-25

GV nước ngoài

2

Văn hóa doanh nghiệp Dầu khí

SSK_1011

02

24-25

 

3

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại dầu khí

EBA_2069

03

Tháng 9/2017

 

II

TP. HCM

1

Chương trình đào tạo cho cán bộ không chuyên về kỹ thuật (chuyên đề Tổng quan công nghiệp dầu khí và thế giới - Các phương pháp tìm kiếm và thăm dò dầu khí)

TP_INT_2001

03

9-11

 

2

Chương trình đào tạo cho cán bộ không chuyên về kỹ thuật (chuyên đề Địa chất dầu khí)

TP_INT_2001

02

24-25

 

3

Địa tầng phân tập

EXP_3001

03

14-16

 

4

Công nghệ khai thác khí thiên nhiên

PRD_2020

03

16-18

 

5

Đào tạo giảng viên nội bộ

SSK_1027

05

14-18

 

6

Carbonate Reservoir System in SE Asian

EXP_4044_E

03

28-30

GV nước ngoài

7

Ăn mòn và kiểm soát ăn mòn vật liệu

MDS_3002

02

25-26

 

B

THÁNG 09/2017

I

HÀ NỘI

1

Đánh giá triển vọng, rủi ro của cấu tạo và thành lập phương án tìm kiếm thăm dò

EBA_2068

04

5-8

 

2

Đào tạo ISO 9001:2015

GEN_1026

01

13

 

3

Bí quyết đàm phán thương lượng hiệu quả

SSK_1044

02

14-15

 

4

Đánh giá hiệu quả của hệ thống bảo vệ catot cho các công trình đường ống ngầm bằng kỹ thuật đo phân bổ điện thế  (CIPS) và đo chênh lệch điện thế (DCVG)

 

MDS_2011

03

6-8

 

5

Ăn mòn và kiểm soát ăn mòn vật liệu

MDS_3002

03

27-29

 

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

EBA_2070

05

Tháng 9/2017

 

7

Advanced in Inorganic Scalling Control and Managements

EXO_4051_E

04

Tháng 9/2017

GV nước ngoài

II

TP. HCM

1

Chương trình đào tạo cho cán bộ không chuyên về kỹ thuật (chuyên đề Kế toán, thuế trong DN dầu khí; Khả năng tài chính trong DN dầu khí)

TP_INT_2001

02

7-8

 

2

Risk-Based Inspection Planning (RBI) for Offshore and Marine facilities

PRD_4031_E

05

25-29

GV nước ngoài

3

Advanced Geochemistry in Petroleum Exploration

(Địa hóa trong tìm kiếm thăm dò dầu khí nâng cao)

EXP_4058_E

05

25-29

GV nước ngoài

4

Phân tích bể trầm tích

EXP_2037

05

25-29

 

5

Chương trình đào tạo cho cán bộ không chuyên về kỹ thuật (chuyên đề Công nghệ mỏ)

TP_INT_2001

02

21-22

 

C

THÁNG 10/2017

I

HÀ NỘI

1

Ứng dụng các phương pháp hóa học và hệ hóa phẩm để xử lý giếng nhằm mục đích sửa chữa hoặc tăng cường khai thác

MDS_4010_E

02

18-19

GV nước ngoài

2

Geostatistics for Petroleum Geology (Theory and Practice)

EXP_3039_E

05

9-13

GV nước ngoài

3

Advanced Log Interpretation

Đào tạo kiến thức

EXP_4057_E

05

23-27

GV nước ngoài

Đào tạo On the Job Training

05

Tháng 11/2017

 

II

TP. HCM

1

Well Test Analysis

PRD_3008

05

02-06

 

2

Hợp đồng EPC với nhà thầu nước ngoài

EXP_4068_E

03

13-15

 

3

Chương trình đào tạo cho cán bộ không chuyên về kỹ thuật (chuyên đề Công nghệ khoan)

TP_INT_2001

02

5-6

 

4

Chương trình đào tạo cho cán bộ không chuyên về kỹ thuật (chuyên đề Công nghệ Khai thác)

TP_INT_2001

02

19-20

 

D

THÁNG 11/2017

I

HÀ NỘI

1

Minh giải tài liệu địa chấn nâng cao

EXP_4009

04

13-16

 

2

Seismic Amplitude Analysis and Interpretation

EXP_4012_E

05

20-24

 

3

Gas and Oil Processing Simulation and Modeling

EXP_4066_E

03

Tháng 11/2017

GV nước ngoài

4

Negotiating Oil & Gas Contracts

EBA_4012_E

03

6-8

GV nước ngoài

II

TP. HCM

1

Chương trình đào tạo cho cán bộ không chuyên về kỹ thuật (chuyên đề Kinh tế dự án dầu khí)

TP_INT_2001

03

14-16

 

2

Phân tích cấu kiến tạo

EXP_3004

04

Tháng 11/2017

 

3

Fluid/fluid and rock/fluid in interations during EOR

PRD_4019_E

04

Tháng 11/2017

GV nước ngoài

E

THÁNG 12/2017

I

HÀ NỘI

1

EOR advanced course: Full practice of real EOR project which will describe more detail all implementary phases of one project which have done with oil field in the world

EXP_4067_E

05

11-15

GV nước ngoài

II

TP.HCM

1

Deepwater Oil & Gas and subsea production facilities installation & operation

 

EXP_4070_E

04

Tháng 12/2017

GV nước ngoài

2

Chương trình đào tạo cho cán bộ không chuyên về kỹ thuật (chuyên đề Thương mại dầu khí)

TP_INT_2001

03

6-8/12/2017

 

Ghi chú:

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

          Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam

          Tại Hà Nội:

          Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

          Email: cpti@vpi.pvn.vn; Tel: 024.3784.3061/Ext: 1420; Fax: 024.3782.4950

          Tại Tp.Hồ Chí Minh:

          Số 04 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

          Email: tampm.cpti@vpi.pvn.vn; Tel: 028.3930.1394; Fax: 028.3930.1394

          Website: http://vpi.pvn.vn/vn/Training.aspx

 

 

Số lần đọc: 1013, đăng ngày: 14/08/2017