STT

Khóa học

Mã số

Thời lượng dự kiến

Thời gian

dự kiến tổ chức

Địa điểm tổ chức

1

An toàn phòng thí nghiệm dầu khí (Oil & Gas Laboratory Safety)

GEN_1001

2 ngày

29/02/2016

04/03/2016

TP. HCM

2

Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ làm công tác đào tạo (Training and Development Management)

SSK_2017

3 ngày

02-04/03/2016

TP. HCM

3

Bí quyết đàm phán thương lượng

hiệu quả (Effective Negotiation

Skills)

SSK_1041

1,5 ngày

03-04/03/2016

TP. HCM

4

Kinh nghiệm phân chia sản phẩm dầu khí

MDS_2006

3 ngày

09-11/03/2016

TP. HCM

5

Đại cương công nghiệp Dầu khí

(Overview of the oil and gas

industry)

INT_1001

2,5 ngày

09-11/03/2016

TP.HCM

2,5 ngày

23-25/03/2016

Hà Nội

6

Ứng dụng các phương pháp hóa

học và hệ hóa phẩm để xử lý giếng nhằm mục đích sửa chữa hoặc tăng cường khai thác

MDS_2007_E

2 ngày

10-11/03/2016

TP. HCM

7

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư

xây dựng công trình (Management of construction investment project) – Cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Xây dựng.

EBA_1039

3 ngày

16-18/03/2016

TP. HCM

8

Phân tích dữ liệu và dự báo trong

kinh doanh, lớp cơ bản

EBA_1045

4 ngày

17-18/03/2016

24-25/03/2016

TP. HCM

9

Đảm bảo dòng chảy trong công

nghiệp khai thác dầu khí (Flow

Assurance)

PRD_4040

3 ngày

23-25/03/2016

TP. HCM

10

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu –

Cấp chứng chỉ theo quy định của

Bộ Xây dựng.

SSK_1014

3 ngày

23-25/03/2016

TP. HCM

11

Hội thảo “Phân tích sự ảnh hưởng

của giá dầu đến thị trường Việt

Nam”

 

1 ngày

29/03/2016

Hà Nội

12

Công nghệ sản xuất nhựa đường

(Bitumen Technology)

DWN_2017

2 ngày

30/03-01/04/2016

TP. HCM

13

Kinh tế nhà máy lọc dầu

EBA_1024

3 ngày

06-08/04/2016

TP. HCM

14

Kinh doanh dầu thô và các vấn đề kinh tế, quản lý cung ứng

EBA_2034

3 ngày

13-15/04/2016

TP. HCM

15

Tiếng Anh chuẩn TOEIC

ENG_1004

27 buổi

Tháng 03-07/2016

Hà Nội

 Ghi chú:

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

          Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam

          Tại Hà Nội:

          Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

          Email: cpti@vpi.pvn.vn; Tel: 04.3784.3061/Ext: 1420; Fax: 04.3782.4950

          Tại Tp.Hồ Chí Minh:

          Số 04 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

          Email: tampm.cpti@vpi.pvn.vn; Tel: 08.3930.1394; Fax: 08.3930.1394

          Website: http://vpi.pvn.vn/vn/Training.aspx

Số lần đọc: 2122, đăng ngày: 29/02/2016