TT

Khoá đào tạo

Mã đào tạo

Thời lượng dự kiến

Thời gian dự kiến tổ chức

Địa điểm

 

Tháng 1/2016

 

 

 

 

1

Công nghệ và vận hành nhà máy nhiệt điện tubin khí và chu trình kết hợp

MDS_4002

3 ngày

Ngày 4-6/01/2016

Hà Nội

2

Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

LG_01_2016

3 ngày

Ngày 5-7/01/2016

Hà Nội

3

Công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng để tăng sản lượng khai thác dầu

PRD_4017

5 ngày

Ngày 4-8/01/2016

TP.HCM

4

Tối ưu hóa chế độ làm việc của các giếng gaslift

PRD_4018

5 ngày

Ngày 11-15/01/2016

TP.HCM

5

Các khoản đầu tư và quản trị danh mục vốn đầu tư trong lĩnh vực dầu khí (Module 1)

EBA_3009_E

5 ngày

Ngày 11-15/01/2016

Hà Nội

6

Applied Reservoir Engineering

EXP_2012_E

3 ngày

Ngày 13-15/01/2016

Hà Nội

7

Advanced Applied Revervoir Engineering

EXP_4031_E

3 ngày

Ngày 18-20/01/2016

Hà Nội

8

Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

LG_02_2016

3 ngày

Ngày 27-29/1/2016

Hà Nội

9

Tiếng Anh chuyên ngành dầu khí

ENG_5002

20 buổi

Tháng 11/2016 – Tháng 01/2016

Hà Nội

 

Tháng 2/2016

       

10

Chương trình đào tạo chuyên ngành dầu khí cho các cán bộ không chuyên về kỹ thuật (Module 5)

 

3 ngày

Ngày 24-26/02/2016

Hà Nội

 

Tháng 3/2016

       

11

Đánh giá hiệu suất lò hơi nhiệt điện

MDS_2009

5 ngày

Tháng 03/2016

Hà Nội

12

Chương trình đào tạo chuyên ngành dầu khí cho các cán bộ không chuyên về kỹ thuật (Module 6)

 

3 ngày

Ngày 15-17/03/2016

Hà Nội

13

Ứng dụng các phương pháp hóa học và hệ hóa phẩm để xử lý giếng nhằm mục đích sửa chữa hoặc tăng cường khai thác

MDS_2007_E

2 ngày

Tháng 03/2016

Tp.HCM

14

Các khoản đầu tư và quản trị danh mục vốn đầu tư trong lĩnh vực dầu khí

EBA_3009_E

5 ngày

Ngày 28-31/03
&01/4/2016

Hà Nội

15

Tổng quan nâng cao thu hồi dầu và nghiên cứu lựa chọn EOR cho các mỏ tại Việt Nam

EXP_2036

2 ngày

Tháng 03/2016

Hà Nội

16

Nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý hợp đồng vận hành các giàn nén khí và các dự án khí áp dụng công nghệ mới

EBA_2047

5 ngày

Tháng 03/2016

Ninh Bình

17

Fluid/fluid and rock/fluid interations during EOR/Advanced PVT Properties of Reservoir Fluids

PRD_4019_E

3 ngày

Tháng 03/2016

Hà Nội

18

Tướng thạch học và môi trường trầm tích nâng cao

EXP_4014

4 ngày

Tháng 03/2016

Hà Nội

19

 Đại cương về công nghiệp dầu khí thế giới và Việt Nam

INT_1001

2,5 ngày

Tháng 03/2016

Hà Nội

20

TOEIC 650

ENG_1004

54 giờ

Tháng 03/2016

 

Hà Nội

 

Ghi chú:

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam

Tại Hà Nội:

Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: cpti@vpi.pvn.vn; Tel: 04.3784.3061/Ext: 1420; Fax: 04.3782.4950

Tại Tp.Hồ Chí Minh:

Số 04 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

Email: tampm.cpti@vpi.pvn.vn; Tel: 08.3930.1394; Fax: 08.3930.1394

Website: http://vpi.pvn.vn/vn/Training.aspx

 

 

 

Số lần đọc: 2580, đăng ngày: 13/01/2016