Đoàn TN Tập đoàn cùng Lãnh đạo Viện DKVN chúc mừng BCH Đoàn TN Viện DKVN nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Điểm nhấn từ “đại hội điểm”

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đoàn Tập đoàn đã tham mưu, xây dựng và triển khai từ rất sớm các công việc chuẩn bị để tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trong Tập đoàn.

BCH Đoàn Tập đoàn đã xây dựng, ban hành các kế hoạch và hướng dẫn về công tác chỉ đạo Đại hội điểm các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tập đoàn, gồm Đoàn cơ sở PV Gas Cà Mau (đại hội điểm cấp Trung ương); Đoàn cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam (đơn vị chỉ đạo điểm khu vực phía Bắc) và Đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị chỉ đạo điểm cấp trên cơ sở tại khu vực miền Trung). Điểm chung của các cơ sở Đoàn này là đội ngũ đoàn viên thanh niên chủ yếu là các kỹ sư, công nhân trẻ, tổ chức được các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên sâu rộng, có nhiều công trình, phần việc thanh niên được thực hiện, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tiếp cận những công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất thế giới…

Đoàn viên, thanh niên Vietsovpetro bỏ phiếu bầu BCH Đoàn Thanh niên Vietsovpetro khóa IX

Các đại hội điểm đều được tổ chức thành công và nhận được sự biểu dương, đánh giá cao từ các lãnh đạo Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đoàn Tập đoàn. Với sự điều hành, tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng, có tính thực tiễn cao, thể hiện rõ bản lĩnh của tổ chức Đoàn các cấp ngành Dầu khí nói chung; từ các đại hội này, thanh niên ngành Dầu khí đã khẳng định ấn tượng, sức lan tỏa và trở thành hình mẫu cho các đơn vị khác học tập, làm theo.

BCH Đoàn Tập đoàn đã quán triệt và cho ý kiến vào các dự thảo văn bản, gồm: Đề án xây dựng tổ chức Đại hội; Đề án BCH; Đề án phân bổ đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Tập đoàn; Đề cương báo cáo Chính trị của BCH Đoàn Tập đoàn. Đồng thời xây dựng các biểu mẫu dùng trong đại hội tới các cơ sở Đoàn trực thuộc; tổ chức hội nghị tập huấn công tác đại hội cho các cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị; ban hành quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ các tiểu ban giúp việc cho Đại hội Đoàn Tập đoàn gửi Đảng ủy các cơ sở để phối hợp chỉ đạo thực hiện và kiện toàn chức danh Bí thư trước khi tổ chức Đại hội tại 3 cơ sở Đoàn trực thuộc BSR, PETROSETCO, PAP.

Bên cạnh đó, Đoàn Tập đoàn đã ban hành lịch chi tiết tổ chức Đại hội các cơ sở Đoàn trực thuộc kèm theo ngày tháng, địa điểm và thành phần tổ công tác do các đồng chí thường trực Đoàn Tập đoàn dự và chỉ đạo đại hội.

Đúng điều lệ và phù hợp thực tiễn

Báo cáo trình tại Đại hội lần này đều bảo đảm chất lượng, ngắn gọn, xúc tích, đánh giá đúng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm và các biểu mẫu minh chứng kèm theo; xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị trong nhiệm kỳ tới và hệ thống các chỉ tiêu đề ra được các đại biểu nhất trí cao. Các tham luận tại đại hội được nhiều đơn vị chú trọng, đầu tư bảo đảm chất lượng, có slide trình chiếu và hình ảnh minh họa, trực tiếp đề cập đến những vấn đề thanh niên đang quan tâm. Công tác thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đoàn Thanh niên Tập đoàn, mặc dù có nhiều ý kiến nhưng ít phát biểu tại đại hội, chủ yếu các ý kiến được tổng hợp từ trước và báo cáo tại đại hội.

Khi tổ chức đại hội, các đơn vị đều có sự tham dự phát biểu chỉ đạo đại hội của Thường trực Đảng ủy và nhiệm vụ được các cấp ủy đặt ra đối với thanh niên là chủ yếu xoay quanh phong trào thanh niên bám sát nhiệm vụ chuyên môn đơn vị, phát huy tinh sáng tạo trong hoạt động, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; nâng cao trình độ, tay nghề...

Về công tác chuẩn bị đề án nhân sự, do đã được tập huấn trước đại hội và qua đại hội điểm các đơn vị trong Tập đoàn, nên công tác chuẩn bị đề án nhân sự đại hội các đơn vị được xây dựng sớm, đúng quy định, nhiều đơn vị sau khi giới thiệu xong quy trình, còn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trước khi trình đại hội bầu. Độ tuổi bình quân BCH các cơ sở cũng bảo đảm độ tuổi theo quy định của Trung ương, đối với Đoàn cấp trên cơ sở độ tuổi bình quân hầu hết không quá 31, độ tuổi các Đoàn cơ sở bình quân đều không quá 30 tuổi và tỷ lệ nữ bảo đảm theo quy định.

Đáng quan tâm là 100% đại hội các cơ sở đều bầu bảo đảm theo tiêu chuẩn, số lượng đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đoàn cấp trên cũng như độ tuổi bình quân của đoàn đại biểu được bảo đảm, không có đơn vị nào bầu thiếu so với số lượng phân bổ.

Đến giữa tháng 5-2017 đã có 24/25 đơn vị trực thuộc Đoàn Tập đoàn đã tổ chức xong đại hội (riêng đoàn PVTEX chỉ đạo tiến hành tổ chức hội nghị đại biểu). Hiện tổng số ủy viên BCH tại các cơ sở Đoàn trực thuộc là 253 đồng chí; Ban Thường vụ là 121 đồng chí; Bí thư là 25 đồng chí; Phó bí thư 41 đồng chí. Trong số 25 đồng chí Bí thư Đoàn các đơn vị, thì tái cử 21 đồng chí, đồng chí bí thư ít tuổi nhất là 23 tuổi; đồng chí nhiều tuổi nhất là 38 tuổi; độ tuổi bình quân của các bí thư là 33 tuổi.

Công tác tuyên truyền đại hội cũng được thực hiện nghiêm túc trước, trong và sau đại hội, tổ chức treo băng-zôn, khẩu hiệu đại hội bảo đảm theo yêu cầu. Đồng thời, để hưởng ứng chương trình công tác năm 2017 là “Năm đại hội, nâng cao chất lượng tổ chức và đoàn viên; nắm thời cơ, vì Tập đoàn phát triển”, chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công trình, phần việc theo hướng có chiều sâu, quy mô và thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong tình hình mới, một số đơn vị chủ động liên hệ với các cơ quan báo chí của ngành, của địa phương đăng tải các hình ảnh, bài viết, phóng sự về đại hội của đơn vị; tổ chức các lễ phát động thi đua, gắn biển công trình thanh niên, phản ánh các gương điển hình tiên tiến của đoàn thanh niên…

Tuy nhiên, dù có hướng dẫn chi tiết của Trung ương nhưng khi triển khai để bảo đảm được số lượng đoàn viên theo quy định thì cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu dự đại hội sẽ thấp hơn so với yêu cầu đề ra.

Ngoài ra, do địa bàn phân tán, làm việc tại các giàn khoan ngoài biển khơi, nên các chi đoàn chỉ có thể tổ chức đại hội trực tuyến để tiến hành các nội dung của đại hội. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay không cho phép tổ chức đại hội trực tuyến, do đó để tổ chức đại hội đoàn viên theo quy định sẽ gặp khó khăn.

Với ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ tắt, bằng những hoạt động tích cực, các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Tập đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2017-2022). Đây là tín hiệu mừng, ghi dấu nhiệm kỳ 2012-2017 với những hoạt động đầy sôi nổi và nhiều thành tích nổi bật, đồng thời hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với nhiều chương trình và hoạt động có ý nghĩa hơn nữa, thể hiện dấu ấn rõ nét thanh niên Dầu khí trên con đường “tìm dầu” gian khổ nhưng đầy vinh quang.

Theo nguồn: www.petrotimes.vn

 

Số lần đọc: 450, đăng ngày: 19/06/2017