Viện Dầu khí Việt Nam thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018.