Ngày 15/9/2017, tại Phòng họp Tầng 17, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa và Phòng họp tầng 8, Tòa nhà Đại học Dầu khí Việt Nam, Long Toàn, Bà Rịa, Viện Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Lễ khai giảng đào tạo trình độ tiến sĩ Khóa 4, năm 2017.