LỊCH HỘI THẢO

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài cấp Ngành của Trung tâm EPC

Nội dung:
  Hoàn thiện công nghệ nano trong bơm ép chất hoạt động bề mặt để nâng cao hiệu suất thu hồi dầu vỉa cát kết Miocen mỏ Bạch Hổ

Trình bày: Trung tâm EPC

Thời gian: Thứ Sáu, Ngày 05/01/2018 14:00

Địa điểm: Phòng họp tầng 17 VPITower

>> XEM TẤT CẢ DANH SÁCH
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI