LỊCH HỘI THẢO

Xem chi tiết

Ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu

Nội dung:
  Quy trình đề nghị chiến lược cho một nhà máy lọc dầu, tình hình thế giới, châu Âu và Đức, khuynh hướng phát triển Xăng, Jet và Diesel, cách thức giải quyết dầu cặn trong tương lai, ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu.

Trình bày: Trung tâm PVpro

Thời gian: Thứ Ba, Ngày 14/11/2017 08:00

Địa điểm: Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM

>> XEM TẤT CẢ DANH SÁCH
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI