LỊCH HỘI THẢO

Xem chi tiết

Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EPC

Nội dung:
  Đề tài cấp Ngành "Xây dựng phương án thăm dò địa chấn tổng thể trên thềm lục địa Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng tiếp theo"

Trình bày: Trung tâm EPC

Thời gian: Thứ Hai, Ngày 06/11/2017 14:00

Địa điểm: Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM

>> XEM TẤT CẢ DANH SÁCH
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI