LỊCH HỘI THẢO

Xem chi tiết

Xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học PVPro

Nội dung:
  Xét duyệt nội dung đề tài cấp Viện “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm gói phụ gia cho dầu bôi trơn”

Trình bày: Trung tâm PVpro

Thời gian: Thứ Tư, Ngày 25/10/2017 15:00

Địa điểm: Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM

>> XEM TẤT CẢ DANH SÁCH
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI