LỊCH HỘI THẢO

Xem chi tiết

Hội thảo về Luận án Tiến sĩ của NCS Khóa 1.

Nội dung:
  “Nghiên cứu, đánh giá hiện tượng ngưng tụ lỏng và các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy trong vùng cận đáy – thân giếng khai thác mỏ khí condensate và áp dụng tính toán cho mỏ Hải Thạch”

Trình bày: NCS. Nguyễn Minh Quý

Thời gian: Thứ Sáu, Ngày 15/09/2017 14:00

Địa điểm: Trực tuyến Hà Nội - Bà Rịa Vũng Tàu

>> XEM TẤT CẢ DANH SÁCH
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI