LỊCH HỘI THẢO

Xem chi tiết

Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tập đoàn, trung tâm EPC.

Nội dung:
  Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tập đoàn, trung tâm EPC.

Trình bày: Trung tâm EPC

Thời gian: Thứ Sáu, Ngày 21/04/2017 09:00

Địa điểm: Phòng họp tầng 17 VPITower

>> XEM TẤT CẢ DANH SÁCH
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI