LỊCH HỘI THẢO

      Thời gian Nội dung Địa điểm
08:30 Thứ Ba
27/03/2018
Xây dựng cơ sở dữ liệu điểm lộ khảo sát thực địa các khu vực trũng Na Dương, trũng Hà Cối và quần đảo Cô Tô Phòng họp tầng 17 VPITower
09:00 Thứ Hai
26/02/2018
Hội thảo với chuyên gia FLAC (Pháp) Phòng họp tầng 16 VPITower
13:00 Thứ Sáu
26/01/2018
Hội thảo chương trình đào tạo Tiến sĩ Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
14:00 Thứ Sáu
05/01/2018
Hoàn thiện công nghệ nano trong bơm ép chất hoạt động bề mặt để nâng cao hiệu suất thu hồi dầu vỉa cát kết Miocen mỏ Bạch Hổ Phòng họp tầng 17 VPITower
13:30 Thứ Sáu
24/11/2017
Hội thảo phần mềm tạp chí Dầu khí Online Phòng họp tầng 16 VPITower
08:00 Thứ Ba
14/11/2017
Quy trình đề nghị chiến lược cho một nhà máy lọc dầu, tình hình thế giới, châu Âu và Đức, khuynh hướng phát triển Xăng, Jet và Diesel, cách thức giải quyết dầu cặn trong tương lai, ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu. Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
14:00 Thứ Hai
06/11/2017
Đề tài cấp Ngành "Xây dựng phương án thăm dò địa chấn tổng thể trên thềm lục địa Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng tiếp theo" Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
14:00 Thứ Năm
02/11/2017
Đề tài "Hoàn thiện công nghệ nano trong bơm ép hoạt động bề mặt để nâng cao hệ số thu hồi dầu vỉa cát kết Miocen mỏ Bạch Hổ (giai đoạn 2)". Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
15:00 Thứ Tư
25/10/2017
Xét duyệt nội dung đề tài cấp Viện “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm gói phụ gia cho dầu bôi trơn” Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
14:00 Thứ Tư
27/09/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ cấp Tập đoàn Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
14:00 Thứ Sáu
15/09/2017
“Nghiên cứu, đánh giá hiện tượng ngưng tụ lỏng và các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy trong vùng cận đáy – thân giếng khai thác mỏ khí condensate và áp dụng tính toán cho mỏ Hải Thạch” Trực tuyến Hà Nội - Bà Rịa Vũng Tàu
13:30 Thứ Sáu
08/09/2017
Xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học Vpi Laps Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
14:00 Thứ Sáu
01/09/2017
Nghiêm thu nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học của Trung tâm EPC Phòng họp tầng 17 VPITower
09:00 Thứ Hai
21/08/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EMC Phòng họp tầng 17 VPITower
08:30 Thứ Năm
17/08/2017
Hội thảo Công tác Văn thư Lưu trữ Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
14:00 Thứ Ba
15/08/2017
Nghiêm thu nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học của Trung tâm CTAT Phòng họp tầng 17 VPITower
14:00 Thứ Ba
08/08/2017
Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu cấp Viện. Phòng họp tầng 17 VPITower
13:30 Thứ Ba
18/07/2017
Hội thảo giáo trình Đào tạo Sau ĐH Phòng họp tầng 12 VPITower
13:30 Thứ Năm
29/06/2017
Nghiệm thu đề tài NCKH của Trung tâm EPC Phòng họp tầng 17 VPITower
08:30 Thứ Ba
27/06/2017
Nghiệm thu đề tài NCKH của Trung tâm EMC Phòng họp tầng 17 VPITower
08:30 Thứ Tư
21/06/2017
Nghiêm thu nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học của Trung tâm CTAT Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
14:00 Thứ Sáu
09/06/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ cấp Tập đoàn Phòng họp tầng 17 VPITower
13:30 Thứ Ba
30/05/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ của Trung tâm EPC Phòng họp số 5 tầng 12, Tòa nhà VPITOWER
08:30 Thứ Sáu
19/05/2017
Xét duyệt đề cương của EPC và VPI-Laps. Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
08:30 Thứ Năm
04/05/2017
Họp xét duyệt đề cương 04 đề tài NCKH cấp Viện của EPC và VPI-Labs Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
08:30 Thứ Tư
26/04/2017
Họp Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp Viện của VPI-Labs Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
09:00 Thứ Sáu
21/04/2017
Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tập đoàn, trung tâm EPC. Phòng họp tầng 17 VPITower
08:30 Thứ Năm
20/04/2017
Họp xét duyệt đề cương cấp Viện của EPC. Phòng họp tầng 17 VPITower
08:45 Thứ Sáu
21/04/2017
Hội thảo nhiệm vụ FTA. Phòng họp tầng 17 VPITower
08:30 Thứ Năm
20/04/2017
Hội thảo xét duyệt đề cương 03 Nhiệm vụ NCKH cấp Viện Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
08:30 Thứ Sáu
14/04/2017
Xét duyệt đề cương 03 đề tài nghiên cứu cấp Viện. Phòng họp tầng 17 VPITower
09:00 Thứ Tư
05/04/2017
Họp nghiệm thu đề tài nhiệm vụ của CPSE. Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
09:00 Thứ Năm
30/03/2017
NV cấp Viện - VPILabs "Thu thập và số hóa cơ sở dữ liệu một số giếng khoan trong lô 09-1, 09-2/09, 09-3 thuộc bể Cửu Long cho phần mềm lưu trữ CSDL của Viện Dầu khí Việt Nam" Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM
09:00 Thứ Sáu
31/03/2017
Hội thảo Mô hình Viện nghiên cứu sau khi Nghị định 115 hết hiệu lực Phòng họp số 5 tầng 12, Tòa nhà VPITOWER
15:00 Thứ Ba
21/03/2017
Hội thảo Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp ngành thuộc Kế hoạch 2016 Phòng họp tầng 17 VPITower
09:30 Thứ Hai
20/03/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp ngành của Trung tâm VPILabs: "Nghiên cứu xác định các phức hệ hóa thạch để chính xác hóa địa tầng trầm tích Đệ Tam vùng Trung tâm và phía Nam bể trầm tích Sông Hồng" Trực tuyến Hà Nội (P.Họp tầng 12) - TP.HCM
14:00 Thứ Năm
16/03/2017
Hội thảo đề tài cấp Tập đoàn của EPC. Phòng họp tầng 17 VPITower
08:30 Thứ Năm
16/03/2017
Họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện của EPC. Phòng họp tầng 17 VPITower
14:00 Thứ Ba
28/02/2017
Hội thảo nhiệm vụ xây dựng và áp dụng định mức Kinh tế kỹ thuật Phòng họp tầng 17 VPITower
13:00 Thứ Năm
16/02/2017
Hội thảo triển khai đề tài KC.02 Phòng họp tầng 17 VPITower
13:00 Thứ Hai
23/01/2017
Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH của EMC. Phòng họp tầng 17 VPITower
14:00 Thứ Sáu
20/01/2017
Hội thảo đề tài cấp Viện của EPC. Phòng họp tầng 17 VPITower
13:30 Thứ Sáu
30/12/2016
Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm EPC Phòng họp tầng 17 VPITower
08:30 Thứ Năm
29/12/2016
Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện Phòng họp tầng 17 VPITower
09:00 Thứ Sáu
23/12/2016
Hội thảo nhiệm vụ NCKH, Trung tâm Phân tích Thí nghiệm (VPILabs) Trực tuyến: Phòng họp tầng 17 VPITower - TT Phân tích TN (Quận 9 - TP.HCM)
14:00 Thứ Năm
22/12/2016
Hội thảo đề tài NCKH của Trung tâm Nghiên cứu Tìm Kiếm Thăm dò & Khai thác Dầu khí (EPC) Trực tuyến: Phòng họp tầng 17 VPITower - TT Phân tích TN (Quận 9 - TP.HCM)
13:30 Thứ Hai
19/12/2016
Nghiệm thu giáo trình "Phân tích bể trầm tích dầu khí nâng cao" của PGS.TS Nguyễn Trọng Tín. Phòng họp tầng 17 VPITower
16:00 Thứ Năm
08/12/2016
Nghiệm thu đề tài NCKH Cấp Tập đoàn về lĩnh vực Tìm Kiếm Thăm dò & Khai thác Dầu khí (EPC) Trực tuyến: Phòng họp tầng 17 VPITower - TT Phân tích TN (Quận 9 - TP.HCM)
15:00 Thứ Ba
29/11/2016
Xây dựng phương pháp minh giải ĐVLGK cho vỉa chứa phân lớp mỏng: Tập trung vào phương pháp mô phỏng điện trở Trực tuyến: Phòng họp tầng 17 VPITower - TT Phân tích TN (Quận 9 - TP.HCM)
14:00 Thứ Hai
21/11/2016
Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức quản trị rủi ro cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phòng họp tầng 12, Tòa nhà VPI Tower.
08:30 Thứ Năm
27/10/2016
Hội thảo Deep Hydrodesulfurization of Diesel và Modeling of Oil Refining Processes Phòng họp tầng 8, VPI-HCM
13:30 Thứ Hai
10/10/2016
"Nghiên cứu sự hình thành và tích tụ dầu khí trong trầm tích Miocen muộn - Pliocen khu vực Trung tâm bể Sông Hồng" Trực tuyến: Phòng họp tầng 17 VPITower - TT Phân tích TN (Quận 9 - TP.HCM)
09:00 Thứ Hai
03/10/2016
Hội thảo Khoa học VPI - JOGMEC Phòng họp tầng 17 VPITower
08:30 Thứ Ba
27/09/2016
Hội thảo tổng kết đề tài vận hành và Bảo dưỡng sửa chữa nhà máy Vũng Áng 1. Phòng họp tầng 17 VPITower
08:30 Thứ Sáu
09/09/2016
Hội thảo đề tài NCKH cấp ngành thuộc KH 2015 của EPC "Thu thập, tổng hợp và hệ thống hóa các đặc điểm địa chất ..." Phòng họp tầng 17 VPITower
13:00 Thứ Năm
08/09/2016
Nghiệm thu đề tài NCKH Cấp Tập đoàn về lĩnh vực Nghiên cứu Quản lý Kinh tế (EMC) Phòng họp tầng 17 VPITower
13:30 Thứ Năm
01/09/2016
Hội thảo đề tài cấp Tập đoàn của EPC “Nghiên cứu sự hình thành và tích tụ dầu khí trong trầm tích Miocen muộn - Pliocen khu vực Trung tâm bể Sông Hồng” Trực tuyến: Phòng họp tầng 17 VPITower - TT Phân tích TN (Quận 9 - TP.HCM)
09:00 Thứ Năm
01/09/2016
Hội thảo về nhiệm vụ "Lập Báo cáo đầu tư dự án nhận tới 20% quyền lợi tham gia tại Hợp đồng dầu khí lô 05-1b và 05-1c" Phòng họp tầng 17 VPITower
09:00 Thứ Sáu
12/08/2016
Ứng dụng phương pháp điện từ tìm kiếm và thăm dò các nguồn khí Hydrat trên biển Phòng họp tầng 12, Tòa nhà VPI Tower.
13:30 Thứ Năm
11/08/2016
Thu thập, hệ thống hóa mẫu vật hiện đang lưu giữ tại các phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm thăm dò và khai thác Dầu khí và cập nhật vào hệ thống CSDL Viện Dầu khí Việt Nam Trực tuyến: Phòng họp tầng 17 VPITower - Thanh Đa
08:30 Thứ Năm
09/06/2016
Viện Dầu khí Việt Nam tổ chức hội thảo “Quy hoạch phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” Phòng họp tầng 12, Tòa nhà VPI Tower.
08:30 Thứ Tư
01/06/2016
Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và đề xuất hướng dẫn xây dựng Chương trình Quản lý Môi trường và Xã hội cho nhà máy điện sử dụng khí có hàm lượng CO2 và H2S cao từ mỏ Cá Voi Xanh theo hướng tiệm cận với tiêu chuẩn vay vốn quốc tế (IFC). Trực tuyến: Phòng họp tầng 17 VPITower - Thanh Đa
09:00 Thứ Ba
31/05/2016
Hội thảo chuyên đề Tháng 5/2016: Topic 01: Deep Water Platform Selection - Topic 02: HSE in Offshore Engineering Tầng 14, Tòa nhà VPITOWER
08:30 Thứ Sáu
27/05/2016
Kỳ họp lần thứ VI của Tiểu ban Kinh tế & Quản lý Dầu khí - PVN Phòng họp tầng 12, Tòa nhà VPI Tower.
08:30 Thứ Năm
10/03/2016
Hội thảo: Chương trình chống ăn mòn tổng thể cho các nhà máy Chế biến Dầu khí. Phòng họp tầng 12, Tòa nhà VPI Tower.
08:15 Thứ Năm
12/03/2015
Phân tích kỹ thuật - Lý thuyết chung và ứng dụng cho phân tích Giá dầu thô Trực tuyến 2 điểm cầu: Hà Nội - TP.HCM
13:30 Thứ Sáu
06/02/2015
Các phương pháp phân tích thí nghiệm trong dầu khí Trực tuyến 2 điểm cầu: Hà Nội - TP.HCM
08:30 Thứ Ba
20/01/2015
Xây dựng Hướng dẫn thực hiện các quy định trong công tác quản lý và khai thác mỏ. Trực tuyến 2 điểm cầu: Hà Nội - TP.HCM
08:30 Thứ Tư
31/12/2014
Nghiên cứu, đánh giá và tối ưu mô hình địa chất, mô hình khai thác mỏ Bắc Purov Liên bang Nga Trực tuyến tầng 17 tòa nhà VPI - TP.HCM
13:30 Thứ Ba
30/12/2014
Xây dựng sổ tay hướng dẫn lựa chọn thông số chất lượng khí đầu vào hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển và Sổ tay hướng dẫn lựa chọn thông số chất lượng khí thương phẩm cung cấp cho các hộ tiêu thụ điện, đạm, công nghiệp Trực tuyến tầng 17 tòa nhà VPI - TP.HCM
14:30 Thứ Tư
24/12/2014
So sánh, đánh giá và đề xuất phương án công nghệ loại bỏ H2S trong khí từ mỏ Cá Voi Xanh Trực tuyến tầng 17 tòa nhà VPI - TP.HCM
13:00 Thứ Tư
24/12/2014
Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tạp chất kim loại Fe, Ca và Na trong dầu thô đến hiệu quả hoạt động của phân xưởng RFCC tại NMLD Dung Quất Trực tuyến tầng 17 tòa nhà VPI - TP.HCM
13:30 Thứ Sáu
28/11/2014
Thu thập, hệ thống hóa, cập nhật vào phần mềm lưu trữ cơ sở dữ liệu (đã được xây dựng giai đoạn 1) các kết quả phân tích cổ sinh - địa tầng, địa hóa, thạch học trầm tích, mẫu lõi - PVT và tài liệu carota của các Lô 01-HN, 01/10, 01/97 và Lô 02-HN, 02/10, 02/97 thuộc bể Cửu Long (Giai đoạn 2) Trực tuyến tầng 17 tòa nhà VPI - TP.HCM
13:30 Thứ Sáu
28/11/2014
Xây dựng ATLAS địa tầng của bể Cửu Long Trực tuyến tầng 17 tòa nhà VPI - TP.HCM
08:30 Thứ Năm
27/11/2014
Rà soát cập nhật Hướng dẫn quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong các hoạt động dầu khí Trực tuyến tầng 17 tòa nhà VPI - TP.HCM
08:30 Thứ Năm
06/11/2014
Xây dựng Hướng dẫn thực hiện công tác phát triển mỏ dầu khí Trực tuyến tầng 17 tòa nhà VPI - TP.HCM
13:30 Thứ Sáu
24/10/2014
Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường cho tỉnh Quảng Ngãi Trực tuyến tầng 17 tòa nhà VPI - TP.HCM
08:15 Thứ Ba
21/10/2014
Xu hướng phát triển ngành công nghiệp dầu khí thế giới và khu vực (Planning for Future Challenges and Opportunities) Trực tuyến tầng 12 tòa nhà VPI - TP.HCM
13:30 Thứ Ba
30/09/2014
Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển thị trường khí tại Việt Nam giai đoạn 2020, tầm nhìn 2030 Phòng họp số 5 Tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 173 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
14:00 Thứ Ba
16/09/2014
"Xây dựng ATLAS địa tầng của Bể Cửu Long" Họp trực tuyến tại Phòng họp tầng 17 Tòa nhà VDKVN và điểm cầu TP.HCM
10:00 Thứ Ba
09/09/2014
“Tổng hợp và cập nhật kết quả sản xuất kinh doanh của một số công ty dầu khí nước ngoài và so sánh với PVN” Phòng họp tầng 17, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam
13:30 Thứ Tư
06/08/2014
- Đánh giá đặc điểm đá chứa, hiện trạng khai thác đối tượng Miocene dưới mỏ Bạch Hổ và khả năng áp dụng bơm ép Polymer nhằm nâng cao thu hồi dầu - Nghiên cứu lựa chọn hệ Polymer phù hợp với điều kiện vỉa, - Đánh giá hiệu quả nâng cao thu hồi trên mô hình mẫu lõi composite, - Xây dựng mô hình mô phỏng và phục hồi lịch sử, - Đánh giá hiệu quả nâng cao thu hồi trên mô hình mô phỏng. Họp trực tuyến tại Phòng họp tầng 17 Tòa nhà VDKVN và điểm cầu TP.HCM
08:30 Thứ Ba
29/07/2014
“Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu về khí Hydrate để xác định các dấu hiệu, tiền đề về tiềm năng khí Hydrate ở vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” Phòng họp Tầng 12, Tòa nhà VDKVN 173 Trung kính
09:00 Thứ Sáu
18/07/2014
"Xây dựng Sổ tay hướng dẫn lựa chọn thông số chất lượng khí đầu vào hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển và Sổ tay hướng dẫn lựa chọn thông số chất lượng khí thương phẩm cung cấp cho các hộ tiêu thụ điện, đạm, công nghiệp" Phòng họp tầng 17, Tòa nhà VDKVN 173 Trung Kính
13:30 Thứ Hai
23/06/2014
“Đánh giá tác động của Shale Gas đến thị trường LNG Khu vực Châu Á và đề xuất một số định hướng về triển khai nhập khẩu LNG cho PVN/PVGas” Phòng họp tầng 17, Tòa nhà VDKVN 173 Trung Kính
13:30 Thứ Sáu
20/06/2014
“Nghiên cứu các giải pháp quản lý chất lượng và định mức KT-KT mặt hàng dầu thô dự trữ quốc gia” Phòng họp tầng 17, Tòa nhà VDKVN 173 Trung Kính
13:30 Thứ Năm
19/06/2014
“Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xây dựng giá thành sản phẩm và đề xuất một số giải pháp giảm giá thành sản phẩm cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất” Phòng họp tầng 17, Tòa nhà VDKVN 173 Trung Kính
08:30 Thứ Ba
17/06/2014
“Đánh giá hiệu quả quản lý chi phí và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí trong các dự án xây dựng kho xăng dầu thuộc PVN” Phòng họp tầng 16, Tòa nhà VDKVN 173 Trung kính
13:30 Thứ Năm
12/06/2014
Đề tài “Xây dựng quy trình, định mức và đơn giá cho 115 chỉ tiêu phân tích thí nghiệm của Viện Dầu khí Việt Nam”. Họp trực tuyến tại Phòng họp tầng 17 Tòa nhà VDKVN và điểm cầu TP.HCM
14:00 Thứ Năm
05/06/2014
“Xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục các tiêu chuẩn và phần mềm hiện có tại các đơn vị, các Ban QLDA của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” Phòng họp tầng 16, Tòa nhà VDKVN 173 Trung kính
08:30 Thứ Năm
05/06/2014
“Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chí đánh giá, chính sách đãi ngộ và xử lý trách nhiệm đối với người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp khác” Phòng họp Tầng 12, Tòa nhà VDKVN 173 Trung kính
08:30 Thứ Sáu
30/05/2014
- Tổng hợp tình hình tài liệu đã thu thập - Cơ sở xây dựng phần mềm - Giao diện và cách sử dụng phần mềm Phòng họp Tầng 17, Tòa nhà VDKVN 173 Trung kính và Phòng họp VPILabs
08:30 Thứ Sáu
30/05/2014
- Đặc điểm địa chất khu vực nghiên cứu - Kết quả minh giải địa chấn và xây dựng bản đồ - Xác định sự phân bố cacbonat từ tài liệu địa chấn và giếng khoan - Đặc điểm môi trường trầm tích - Đánh giá chất lượng đá chứa cacbonat Phòng họp Tầng 17, Tòa nhà VDKVN 173 Trung kính và Phòng họp VPILabs
14:00 Thứ Hai
26/05/2014
- Đề xuất Quy trình phát triển mỏ - Các Nội dung trong quá trình nghiên cứu và lập ODP, EDP, FDP 3. Tổ chức thực hiện EDP, FDP 4. Các loại báo cáo và biểu mẫu báo cáo trong quá trình thực hiện EDP, FDP 5. Yêu cầu về nội dung của báo cáo ODP, EDP, FDP Trực tuyến giữa Phòng họp T17, VPI Tower Hà nội và VPILabs
08:30 Thứ Sáu
23/05/2014
Nghiên cứu, phân tích giá thành sản xuất điện và hiệu quả đầu tư giữa các loại hình nhà máy nhiệt điện khí và than để đề xuất một số định hướng trong công tác triển khai các dự án nhiệt điện của PVN Phòng họp tầng 2, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, tòa nhà Viện Dầu khí VN
13:30 Thứ Sáu
23/05/2014
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng và vận hành các Nhà máy Thủy điện của PVN Phòng họp tầng 2, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, tòa nhà Viện Dầu khí VN
13:30 Thứ Sáu
23/05/2014
- Đánh giá đặc điểm địa chất, thạch học, hiện trạng khai thác đối tượng Miocene dưới mỏ Bạch Hổ và khả năng áp dụng bơm ép Polymer nhằm nâng cao thu hồi dầu, - Nghiên cứu lựa chọn hệ Polymer phù hợp với điều kiện vỉa, - Xây dựng mô hình mô phỏng và phục hồi lịch sử. Trực tuyến giữa Phòng họp T17, VPI Tower Hà nội và VPILabs
08:30 Thứ Ba
20/05/2014
1. Hội thảo lần 3_Đề tài: "Thành phần vật chất hữu cơ và khả năng sinh Hydrocacbon của than và sét than Oligocen và Miocen dưới khu vực phía Đông bể Nam Côn Sơn" 2. Hội thảo lần 2_Đề tài: "Nghiên cứu, xác định các họ dầu/condensate phát hiện tại bể trầm tích Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở tài liệu cập nhật đến 30/6/2013" Trực tuyến giữa Tòa nhà VDKVN 173 Trung kính và Phòng họp VPILabs
08:30 Thứ Hai
12/05/2014
“Impact of Shale Gas on Asian LNG & Vietnam’s LNG Import Strategy" Phòng họp số 5, Tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 173 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
08:30 Thứ Sáu
11/04/2014
Báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm tổ hợp vi nhũ tương trong xử lý vùng cận đáy giếng vỉa cát kết mỏ Bạch Hổ Phòng họp Tầng 17, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam và Phòng họp VPILabs - Trực tuyến
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI