NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Kinh tế, quản lý dầu khí

Đánh giá tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới ngành công nghiệp dầu khí

Bài báo phân tích tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới ngành công nghiệp dầu khí dưới góc độ trực tiếp và gián tiếp. [Chi tiết]

Dự trữ dầu thô của Nhật Bản và Hàn Quốc Một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc dự trữ dầu thô quốc gia

Dự trữ dầu thô quốc gia là vấn đề đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các quốc gia phụ thuộc nhiều vào thị trường dầu mỏ thế giới (nhập siêu). Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 đã được Thủ tướng... [Chi tiết]

National oil companies in relationship with the states

National Oil Companies (NOC) were founded with specific missions to serve the various purposes of each nation, each NOC therefore has different position and responsibilities. [Chi tiết]

Mỗi công ty dầu khí quốc gia (National Oil Company - NOC) được thành lập với sứ mệnh riêng và gắn với yêu cầu của từng đất nước, do đó mỗi NOC có vị thế và trách nhiệm khác nhau. [Chi tiết]

Phát triển thị trường khí cho dự án khí Cá Voi Xanh: cơ hội và thách thức

Mỏ khí Cá Voi Xanh (Lô 118) được xem là nhân tố quan trọng bước đầu tạo dựng thị trường khí tại khu vực miền Trung với nguồn cung có trữ lượng lớn, thị trường có khả năng hấp thụ nguồn khí và lộ trình định hướng phát triển thị trường rõ ràng (tự do hóa thị trường khí, đa dạng hóa... [Chi tiết]

An overview of Vietnam’s oil and gas industry

The paper presents an in-depth analysis and evaluation of the role of the oil and gas industry, which is represented by the Vietnam National Oil and Gas Group (Petrovietnam), in the national economy, and analyses the changes and development of the oil and gas sector in recent yea... [Chi tiết]

Dự báo thị trường sản phẩm dầu châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam đến năm 2035

Bài báo đưa ra các luận điểm phân tích và số liệu dự báo của Wood Mackenzie về cung - cầu các sản phẩm dầu mỏ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam đến năm 2035. [Chi tiết]

Tiếp cận về đánh giá chất lượng tăng trưởng sử dụng năng suất nhân tố tổng hợp

Trong thời gian qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có bước phát triển nhanh, trở thành tập đoàn kinh tế lớn và có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. [Chi tiết]

Cơ chế khuyến khích các dự án thu gom khí đồng hành tại các mỏ dầu nhỏ/cận biên ở việt nam

Tình trạng đốt bỏ khí đồng hành diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, gây lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. [Chi tiết]

Một góc nhìn mới về vận hành doanh nghiệp

Các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất đều xây dựng được một nền tảng vận hành vững chắc - số hóa các hệ thống, quy trình kinh doanh/quản trị “lõi” thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (IT). [Chi tiết]

Tổng quan về ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam

Bài báo phân tích và đánh giá vai trò của Ngành Dầu khí, mà đại diện là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời phân tích sự thay đổi, phát triển của lĩnh vực dầu khí trong thời gian gần đây. [Chi tiết]

Tổng hợp dự báo thị trường dầu thô thế giới giai đoạn 2016 - 2035

Theo dự báo của Công ty Tư vấn Năng lượng - Wood Mackenzie (WM), Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), giá dầu thô thế giới sẽ tiếp tục xu hướng giảm đến hết nửa đầu năm 2016 và sau đó bước vào một chu kỳ tăng giá mới. [Chi tiết]

Tác động của sự biến động giá dầu thô đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dầu khí và các biện pháp ứng phó với giá dầu sụt giảm

Diễn biến giá dầu thô có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp dầu khí. [Chi tiết]

Định hướng về cơ chế chính sách cho việc phát triển các mỏ dầu cận biên ở Việt Nam

Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam được đẩy mạnh với nhiều phát hiện dầu khí được xác định và đưa vào phát triển khai thác, có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với tổng sản lượng khai thác đạt trên 455 triệu tấn dầu quy đổi. [Chi tiết]

Công cụ quản lý Người đại diện – đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của người đại diện tại doanh nghiệp

Việc đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của người đại diện được thực hiện định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu khi có vấn đề phát sinh (quy hoạch, cử/bổ nhiệm/bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật…). [Chi tiết]

Chọn trang: 1 2  >> 
 

LỊCH HỘI THẢO

08:30 Thứ Tư, 21/06/2017
Nghiêm thu nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học của Trung tâm CTAT
14:00 Thứ Sáu, 09/06/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ cấp Tập đoàn
13:30 Thứ Ba, 30/05/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ của Trung tâm EPC
08:30 Thứ Sáu, 19/05/2017
Xét duyệt đề cương của EPC và VPI-Laps.
08:30 Thứ Năm, 04/05/2017
Họp xét duyệt đề cương 04 đề tài NCKH cấp Viện của EPC và VPI-Labs
08:30 Thứ Tư, 26/04/2017
Họp Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp Viện của VPI-Labs
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI