NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Kinh tế, quản lý dầu khí

Hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp trong đầu tư và tái cơ cấu danh mục đầu tư của các công ty dầu khí trên thế giới hiện nay

Trong giai đoạn giá dầu suy giảm, các công ty dầu khí trên thế giới đã và đang triển khai tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. [Chi tiết]

Hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động nhà thầu/người điều hành của Petronas và một số khuyến nghị trong quản lý hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam

Mô hình quản lý, giám sát hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại Malaysia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam như: chủ yếu áp dụng hình thức hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC); công ty dầu khí quốc gia (Petronas, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đại diện cho nước chủ nhà trực tiếp... [Chi tiết]

Coso ERM and cyber risks in oil and gas industry

The business world is changing rapidly, new risks continue to emerge at a faster pace than has been seen in the past while existing risks are also evolved. To compact and bring more value in dealing with risks, the Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission ... [Chi tiết]

Risk management in an uncertain world: from operations to strategy - benefits and challenges

The oil and gas industries face several long-term challenges: On the one hand, demand and pricing are likely to be constrained by the impact of alternative/renewable energy supplies and by environmental considerations. On the other, the increased technological challenges associat... [Chi tiết]

Phá sản doanh nghiệp và thi hành luật phá sản ở Việt Nam

Phá sản doanh nghiệp là giải pháp xử lý dứt điểm những doanh nghiệp yếu kém, gặp khó khăn trong kinh doanh, thua lỗ kéo dài và không còn khả năng tiếp tục hoạt động. [Chi tiết]

Các công cụ phái sinh và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dầu khí

Các công cụ phái sinh giúp các công ty dầu khí thế giới giảm thiểu rủi ro trước sự biến động của giá dầu thô, giá khí và giá các sản phẩm liên quan. [Chi tiết]

Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế

Quản trị rủi ro tốt giúp doanh nghiệp kiểm soát và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi các rủi ro xảy ra thông qua việc kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó đã được chuẩn bịtrước đó. [Chi tiết]

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động đầu tư tại các dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài

Phần mềm quản lý hoạt động đầu tư tại các dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát và điều hành các dự án dầu khí ở nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). [Chi tiết]

Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí xây dựng kho xăng dầu

Trên cơ sở đánh giá quá trình xây dựng các kho xăng dầu từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai xây dựng dự án đến nghiệm thu bàn giao, nhóm tác giả phân tích các thuận lợi và khó khăn trong quá trình quản lý chi phí, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu ... [Chi tiết]

Energy efficiency in Vietnamese enterprises: The predominance of gas consumers

Energy inefficiency is a serious issue in the Vietnamese industry, which is the sector consuming the most energy in Vietnam. This article adopts stochastic frontier analysis (SFA) to evaluate the factors that influence the energy inefficiency in Vietnamese enterprises. [Chi tiết]

Phân bổ sản phẩm bằng phương pháp cân bằng khối lượng các cấu tử hydrocarbon khi kết nối các mỏ dầu khí

Việc phát triển khai thác các mỏ nhỏ, cận biên riêng lẻ sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế do chí phí đầu tư lớn, trong khi trữ lượng thu hồi thấp. Vì vậy, phương án phát triển khả thi nhất là kết nối các mỏ nhỏ, cận biên với các mỏ lân cận và sử dụng chung hệ thống thiết bị, cơ s... [Chi tiết]

Định giá khí trên thế giới và xu hướng định giá khí tại Việt Nam

Việc định giá khí chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố tự nhiên và xã hội như: quy mô nguồn cung cấp, chi phí khai thác, đặc điểm thị trường tiêu thụ, mô hình kinh doanh thương mại và mục tiêu của các bên tham gia trong chuỗi giá trị khí, mục tiêu chiến lược của Chính phủ… [Chi tiết]

Quản lý tri thức tại các công ty dầu khí trên thế giới và vấn đề đặt ra cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Quản lý tri thức đóng vai trò quan trọng tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty dầu khí. Ở Việt Nam, khái niệm tri thức và quản lý tri thức ít được các doanh nghiệp chú trọng nghiên cứu, triển khai. [Chi tiết]

Dự báo nhu cầu thị trường xăng dầu Việt Nam trong giai đoạn 2017 - 2025 bằng mô hình kinh tế lượng

Từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được đưa vào vận hành, nguồn cung xăng dầu tại Việt Nam được bổ sung khoảng 6,5 triệu tấn/năm, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thị trường trong nước; còn lại Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ các nước như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc... [Chi tiết]

Multidimensional impacts of joining Trans-Pacific Partnership: Favourable and adverse effects on Vietnamese economy

Although the U.S. has withdrawn from the Trans-Pacific Partnership (TPP) agreement, Japan and other members are currently encouraging to figure out the solution to continue TPP. The prospect of a TPP without the U.S. is still bright, and Vietnam needs to determine both positive a... [Chi tiết]

Chọn trang: 1 2 3  >> 
 

LỊCH HỘI THẢO

08:30 Thứ Ba, 27/03/2018
Xây dựng cơ sở dữ liệu điểm lộ khảo sát thực địa các khu vực trũng Na Dương, trũng Hà Cối và quần đảo Cô Tô
09:00 Thứ Hai, 26/02/2018
Hội thảo với chuyên gia FLAC (Pháp)
13:00 Thứ Sáu, 26/01/2018
Hội thảo chương trình đào tạo Tiến sĩ
14:00 Thứ Sáu, 05/01/2018
Nghiệm thu đề tài cấp Ngành của Trung tâm EPC
13:30 Thứ Sáu, 24/11/2017
Hội thảo phần mềm tạp chí Dầu khí Online
08:00 Thứ Ba, 14/11/2017
Ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI